Leesmenu 15 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 15 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 15 november – Dagtekst

Het 1e visioen van de profeet Zacharia

7 Op de vierentwintigste dag van de elfde maand, de maand Sebat, in het tweede regeringsjaar van koning Darius, richtte de Heer zich tot de profeet Zacharia. Dit is zijn verslag:
8 In een nachtelijk visioen zag ik een man op een rood paard. Hij stond tussen de mirtestruiken in een diepe vallei. Achter hem stonden nog meer paarden, rode, voskleurige en witte. 9 Ik vroeg: ‘Mijn heer, wat betekenen deze paarden?’ De engel die met mij sprak, antwoordde: ‘Ik zal je laten zien wat ze betekenen.’ 10 Toen begon de man bij de mirtestruiken te spreken, hij zei: ‘De Heer heeft hen gestuurd om over de aarde rond te trekken.’
11 De ruiters richtten zich tot de engel van de Heer: ‘Wij zijn over heel de aarde rondgetrokken, overal is het nog rustig en stil.’
12 Toen riep de engel uit: ‘Almachtige Heer, hoelang zal het nog duren voor u zich weer ontfermt over Jeruzalem en de steden van Juda? Al zeventig jaar bent u kwaad op deze steden!’ 13 De Heer bemoedigde en troostte daarop de engel. 14 En deze zei tegen mij: ‘Kondig dit aan: De almachtige Heer zegt: Ik ben vol vurige liefde voor Jeruzalem en de berg Sion. 15 Maar ik ben in grote woede ontstoken tegen de volken die zo zelfverzekerd zijn.

Morgengebed: Zacharia 1:7-15

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting. 

Zacharia’s visioenen

Vandaag aandacht voor de profeet Zacharia, tijdgenoot en collega van de profeet Haggaï. Beiden komen voor in het boek Ezra en Nehemia. Zacharia heet overigens  Zecharja in het boek Nehemia. In voorbereiding op de start van het kerkelijk jaar – vier weken voor Kerst -waarin de profetieën van Jesaja over de komst van de Messias, Jezus de Verlosser, Redder van ontredderde mensen centraal staat. Zacharia krijgt 8 profetische visioenen in de regeringsperiode van de Perzische koning Darius.

Zacharia en Jesaja het meest geciteerd in het NT

Na Jesaja wordt de profeet Zacharia het meest geciteerd in het Nieuwe Testament. Vooral in de lijdensgeschiedenis: Jezus heeft veel profetieen van Zacharia vervult in zijn tijd op aarde. In het boek Openbaring lijken de visioenen die Johannes krijgt over de eindtijd terug te grijpen op die van Zacharia. Het beeld van de mirtenstruiken, de groenblijvende heesters, gebruikt zowel  Jesaja als Zacharia, als symbool voor het leven dat opnieuw ontspringt uit de diepte van de dood.

Herleven als mirte door Gods vurige liefde

Zo zal ook het moment aanbreken dat het volk Israël en Jeruzalem door Gods vurige liefde zullen herleven, terwijl Hij de volken straft die zo zelfverzekerd en zelfvoldaan waren over hun overwinning op Israël. Een overwinning die ze niet eens uit eigen kracht hebben behaald, maar omdat ze Gods oordeel moesten voltrekken.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter