Leesmenu 16 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 16 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 16 februari  – Dagtekst

Maria uit Magdala ziet Jezus

9 Jezus was opgestaan uit de dood op zondag, vroeg in de ochtend. De eerste die hem zag, was Maria uit Magdala. Jezus had vroeger zeven kwade geesten uit haar weggejaagd.
10-11 Maria ging naar de volgelingen van Jezus. Die waren verdrietig en huilden. Maria zei tegen hen: ‘Jezus leeft! Ik heb hem gezien!’ Maar zij geloofden haar niet.

Twee volgelingen zien Jezus

12 Daarna werd Jezus gezien door twee volgelingen. Ze waren onderweg, buiten de stad. Nu zag Jezus er anders uit. 13 De twee gingen het aan de anderen vertellen. Maar die geloofden het nog steeds niet.

De elf leerlingen zien Jezus

14 Ten slotte werd Jezus gezien door de elf leerlingen, terwijl ze zaten te eten. Jezus zei streng tegen hen: ‘Jullie zijn ongelovig en ongehoorzaam! Want jullie hoorden dat ik uit de dood was opgestaan. Dat vertelden de mensen die mij gezien hadden. Maar jullie geloofden het niet.’
15 Jezus zei verder tegen de leerlingen: ‘Ga de hele wereld door, en vertel het goede nieuws aan iedereen. 16 Iedereen die gelooft en gedoopt wordt, zal gered worden. Maar iedereen die niet gelooft, zal door God gestraft worden.

Middaggebed: Marcus 16:22-24

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Is Jezus echt opgestaan?

Het is zondag, de 1e dag van de week. Pesach en de sabbat zijn voorbij. De vrouwen hebben nauwelijks kunnen wachten om op pad te gaan. Ze willen hun geliefde meester de laatste eer bewijzen met het balsemen van Zijn lichaam. Vlak voor het aanbreken van Pesach is het immers  in alle haast in het graf van ene Jozef uit Arimatea gelegd (Mat. 27:57). Nietsvermoedend naderen ze het graf en krijgen de schrik van hun leven: het is leeg en een jongeman in wit gekleed, zegt dat Jezus leeft!

Niemand die het geloven wil

Ze kunnen het niet geloven en durven het niet te vertellen aan de rest. Maar dan ontmoet Maria uit Magdala Jezus persoonlijk. Zij komt met haar verhaal bij de leerlingen die in rouw en verdriet bij een zijn. Natuurlijk geloven ze haar niet. De mannen maken deel uit van een cultuur die er bepaald geen gewoonte opna hield om ook maar enige waarde te hechten aan het woord van een vrouw als getuige. Maar ook de mannen, leerlingen van Jezus, die Hem onderweg ontmoeten, vinden geen gehoor.

Jezus verschijnt uit het niets

Ten slotte komt Jezus hen zelf opzoeken. De deuren zijn op slot. Nu Jezus dood is, zijn de leerlingen erg bang dat ze worden opgepakt, omdat ze zijn trouwe volgelingen zijn gebleven tot de nacht van het verraad. En dan opeens, vanuit het niets, staat  Jezus in hun midden. Hij verwijt ze hun ongehoorzaamheid en ongeloof. Hoe vaak heeft Hij ze niet verteld dat Hij ter dood gebracht zou worden. Maar ook dat Hij op de 3e dag weer zou opstaan om in glorie terug te keren naar Zijn vader in de hemel.

Geroepen als getuigen: v/m

Jezus wijst zijn leerlingen terecht, maar Hij veroordeelt ze niet. Integendeel: nu ze tot inzicht zijn gekomen, is het tijd om de wereld in te trekken en te gaan  getuigen  het Goede Nieuws van Gods redding en genade door Jezus Christus voor wie gelooft. Jezus verschijnt overigens eerst aan de vrouw met wie Hij veel omging, Maria uit Magdala. Opvallend is het respect en vertrouwen dat Hij betoont aan vrouwen na Zijn opstanding. Geen discriminatie dus. Ook zij zijn geroepen als getuigen dat Hij leeft.

©Elise G. Lengkeek