Leesmenu 16 juli

Morgengebed lezing

  • Psalmen 79
  • Job 1

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

  • Psalmen 80, 81
  • Johannes 8

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

  • Psalmen 82, 83
  • Job 2

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

  • Psalmen 84, 85
  • 2 Tessalonicenzen 1

Keer terug naar Nachtgebed

 

Leesmenu 16 juli

Jobs belijdenis

20 Toen scheurde Job zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal, wierp zich plat op de grond, 21 en zei:
‘Naakt werd ik geboren,
naakt word ik begraven.
De Heer heeft mij alles gegeven,
de Heer nam het ook weer af.
Geprezen zij de Heer.’
22 Ondanks alles zondigde Job niet, hij maakte God geen enkel verwijt.

 

Morgengebed Job 1:20-22

 

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

De confrontatie 

In het Bijbelboek Job maken we kennis met een bijzonder mens: rijk gezegend, rechtvaardig en in alles trouw aan God die hij liefheeft. Zijn naam is Job. Of hij echt bestaan heeft of een personage uit een literaire vertelling is, weten de godgeleerden niet zeker. Maar de boodschap van Job blijft ons van generatie op generatie bezighouden:

God en het kwaad: hoe verhouden die zich tot elkaar? En waarom treft het kwaad goede mensen?

Ik kom in volgende leesmenu’s rondom Job geregeld op deze vragen terug. Maar eerst leren we Job kennen in zijn huidige situatie. God is trots op hem. Tegenover Satan, die net teruggekeerd is van een zwerftocht over de aarde, geeft Hij hoog op van deze trouwe dienaar op.

Satan betwijfelt openlijk Jobs trouw: geen kunst aan zolang het hem goed gaat!

Jobs belijdenis

Het rampenscenario dat Job treft,  is zoals we dat in sprookjes tegenkomen: op 1 dag wordt hem alles ontnomen wat hem dierbaar is en zijn leven comfortabel maakt.  Des te meer ben ik elke keer dat ik zijn verhaal lees verwonderd over zijn reactie. In zijn immense verdriet en rouw schopt hij God niet weg uit zijn leven. Integendeel.

Hij belijdt dat hij tegenover de Almachtige niets is. Geen rechten kan doen gelden op wat dan ook. Niet op zijn leven, niet op zijn rijkdom, niet op zijn gezondheid. Hij eindigt zijn belijdenis zelfs met het prijzen van Gods naam. Wat bezielt die man? De komende weken volgen we hem in zijn ellende en zijn gedachten daarover.

©Elise G. Lengkeek
Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.