Leesmenu 16 mei

Salomonsoordeel

23 Toen zei de koning: ‘De een beweert: Het levende jongetje is van mij, het dode van jou; de ander ontkent het en zegt: Niet waar, het dode jongetje is van jou, het levende van mij.’ 24 Daarop beval de koning: ‘Haal een zwaard.’ Toen ze hem een zwaard gebracht hadden, 25 beval hij: ‘Hak het levende kind in tweeën en geef beide vrouwen een helft!’

1 Koningen 3:23-25

Leesmenu 16 mei. Een salomonsoordeel: dat is een wijs vonnis of een spitsvondige uitspraak in een moeilijk oplosbaar conflict. Meestal in een geschil tussen twee partijen waarin geen getuigen gehoord kunnen worden.  Waarin het ene woord dus tegenover het andere staat.

Karakteristieke wijsheid

Karakteristiek voor het salomonsoordeel is dat geen van de partijen voordeel lijkt te hebben bij deze uitspraak. Maar de rechter wacht met interesse op de reactie van de strijdende partijen om zijn oordeel definitief te vellen. Zijn geduld en wijsheid en zijn vermogen om de verschillende  reacties te doorgronden, brengt hem bij degene die in zijn recht staat.

De uitdrukking ‘salomonsoordeel’ is ontleend aan de geschiedenis die we lezen in 1 Koningen 3:16-28  bij het Avondgebed. Het beroemde verhaal waarin de jonge koning Salomo, nog maar net bevestigd in zijn ambt als koning, moet rechtspreken in een afschuwelijke situatie.

Twee vrouwen uit hetzelfde  huis hadden ieder een zoon gekregen, vlak na elkaar. Het ene kind was gestorven, omdat zijn moeder ’s nachts per ongeluk op hem was gaan liggen.. Beide vrouwen eisten het levende kind op. Ze vroegen Salomo om hulp. Er was geen mogelijkheid om aan te tonen wie de waarheid sprak.

Kiezen tussen twee kwaden?

Salomo stelde voor het levende kind in tweeën te hakken en de helften eerlijk te verdelen. De ene vrouw was bereid dat te aanvaarden, de andere vrouw verdroeg dit oordeel niet en smeekte de koning dan maar liever  het kind  levend in handen van de andere vrouw te geven.

Salomo concludeerde dat de tweede vrouw de echte moeder was en gaf haar het levende kind. Zijn spitsvondige wijsheid om zo tot een oordeel te komen,  is na ruim 2000 jaar nog steeds een begrip in de rechtspraak: het salomonsoordeel.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.