Leesmenu 31 maart -1e Paasdag – Paaszondag

1e Paasdag – Paaszondag

Bij 1e Paasdag – Paaszondag

Paaszondag, 1e Paasdag : we vieren vandaag het feest van Jezus’ opstanding uit de dood. Na de donkere tijd van toeleven naar het lijden van Jezus, is het vasten voorbij. En het  rouwen om wie we zijn als zondige mensen. Tijd om de feestkleren aan te trekken, de tafel te dekken met het mooiste servies en de glazen nu te vullen met de beste wijn die je je kunt veroorloven. Pasen vieren op z’n paasbest. Want Gods nieuwe wereld is al werkelijkheid geworden bij de opstanding van Jezus Christus. En wie gelooft, is aangewezen erfgenaam.

In de kerk wordt overal ter wereld de Paaskaars aangestoken: zo wordt het licht van Jezus Christus symbolisch verspreid en doorgegeven tot aan ‘de einden der aarde’.

Pasen

De nacht nog niet voorbij
wacht hier zijn moegestreden lichaam
nog in windselen gewikkeld nog
weerhouden door de dood totdat
de aarde beeft.

Maar bij het opgaan van de zon is Hij
al weg – de steen die nog zijn graf gesloten hield,
verwijderd en de wacht van wakers die niet deugden
al vervangen.

De engel groet de vrouwen die in rouw
hun Heer hier zoeken.

‘Die jullie zoeken is niet hier, want Hij is waarlijk opgestaan. Hij wacht
zijn leerlingen in Galilea.’

De vrouwen snellen weg – ontdaan
hun harten bonzend aan de deur:
de anderen – waar zijn ze? – moeten weten
dat Hij leeft, de Meester, en dat elk
door hem gesproken woord
is opgestaan.

Zo stralend licht en ongekend
staat Hij ineens daar zelf
Die zoekt en vindt
wie nog verblind,
verward en tastend naar Hem vraagt.

Hij neemt het Woord als eerste en zijn groet
wekt wat gezaaid werd in gebroken harten tot nieuw leven
Hij – de Tuinman – die de tijd kent voor de oogst.

Elise G. Lengkeek, Pasen 2021

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 31 maart -Paaszondag-1e Paasdag. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Nota bene: Met een (gratis) account  op www.debijbel.nl kun je ook andere vertalingen aanklikken, bijvoorbeeld de NBV21. Daarnaast heb je direct toegang tot allerlei achtergrondinformatie over bijbelse onderwerpen. 

1e Paasdag – Paaszondag

Jezus is uit de dood opgestaan

22 Luister naar wat ik jullie vertel over Jezus uit Nazaret. Jezus is door God gestuurd. Hij heeft machtige wonderen gedaan en bijzondere dingen laten zien. Dat kon hij doen omdat God hem de kracht daarvoor gaf. Dat weten jullie. 23 Toch hebben jullie Jezus laten doden. Jullie hebben hem aan ongelovigen uitgeleverd en die hebben hem aan het kruis gehangen. Dat had God allemaal van tevoren bepaald.
24 Maar Jezus is uit de dood opgestaan, God heeft hem uit de dood teruggehaald. De dood kon hem niet vasthouden. 25 David zegt daarover in de heilige boeken: «Ik denk altijd aan God. Er kan mij niets ergs gebeuren, want hij is dicht bij mij. 26 Daarom ben ik blij. Ik juich en zing. Ik blijf op God vertrouwen, zelfs als ik sterf. 27 Want God zal mij terughalen uit de dood. Hij zal ervoor zorgen dat mijn lichaam bewaard blijft. 28 God leert mij hoe ik moet leven. En hij maakt me gelukkig, omdat hij dicht bij mij is.»

Nachtgebed: Handelingen 2:22-28

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Het Feest van de Eerstelingen

Het moment dat de heilige Geest zich in Zijn volle kracht openbaart in het hart van de gelovigen, is met zorg gekozen: op het  Pinksterfeest waar joden vanuit de hele toenmalige wereld naar toe zijn gekomen om er met geloofsgenoten het Feest van de Eerstelingen te vieren.  Op dit feest werd van oudsher de eerste oogst van graan en de eerstelingen van het vee aan God geofferd. Dat gebeurde op de 50-ste dag na Pesach. Vandaag gaat de Geest vele eerstelingen oogsten die tot geloof komen in Jezus.

Petrus brengt het Goede Nieuws

Petrus neemt tijdens die vergadering het woord. Hij spreekt met gezag; niet langer als leerling, maar samen met de andere 11 leerlingen in zijn rol als apostel (getuige, ambassadeur van Jezus Christus). Hij confronteert de joden in Jeruzalem met wat ze hebben gedaan met Jezus, hun messias. En hoe dat al die tijd al voorzien was in Gods plan, maar waarvoor ze toch zelf ook volledig verantwoordelijk bleven. Tegelijkertijd hoort ook de rest van de wereld voor het eerst over het Goede Nieuws van Jezus’ redding voor wie gelooft.

Er is hoop voor iedereen die gelooft in Jezus

De heilige Geest inspireert Petrus tot een toespraak die de harten van veel joden raakt die de kruisiging van Jezus hebben toegejuicht. Nu hun ogen opengaan, weten ze zich geen raad van schaamte en verdriet. Maar Petrus wijst ze de weg: er is hoop voor iedereen. Wie Jezus aanneemt als de messias, de Verzoener van zijn zonden, de Weg tot God, wordt gered. Hij roept de joden op zich te bekeren, hun zonden te belijden en zich te laten dopen.

Gods nieuwe wereld en Afspraak is voortaan niet meer alleen voor de joden van het volk Israël, maar ook voor de niet-joden over heel de wereld!

Uit:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag

©Elise G. Lengkeek
Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.