Leesmenu 17 december

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 16 december.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Leesmenu 17 december – Dagtekst

Jesaja hoort een stem

3 Ik hoor een stem die roept: ‘Maak in de woestijn een weg voor de Heer. Maak de weg vrij voor onze God. 4 Maak de bergen minder hoog en de dalen minder diep. Maak het land vlak, en zorg dat de rotsen verdwijnen. 5 Want de machtige Heer zal komen. Alle mensen zullen hem zien. Dat heeft hij zelf beloofd!’
6 Ik hoor nog een stem, die zegt: ‘Jij moet dit bekendmaken!’ ‘Wat moet ik bekendmaken?’ vraag ik. En de stem antwoordt: ‘Je moet zeggen dat de mensen zo zwak zijn als bloemen in het gras. 7-8 Als de Heer met zijn adem over het gras blaast, dan verdroogt het, en de bloemen gaan dood. Gras verdroogt, bloemen gaan dood, en de mensen zullen sterven. Maar de woorden van onze God verliezen nooit hun kracht.’

God brengt zijn volk terug

9 Inwoners van Jeruzalem, maak het goede nieuws bekend! Klim een hoge berg op, zodat iedereen jullie kan horen. Aarzel niet, maar laat je stem duidelijk horen. Roep naar alle steden van Juda: ‘Jullie God is er!’
10 Kijk, daar is hij. God, de machtige Heer, komt eraan. Hij zal zijn macht laten zien, hij komt om te heersen. En hij heeft zijn volk bij zich. Hij heeft hen bevrijd, ze zijn van hem.
11 God brengt zijn volk weer terug naar hun land, en hij zorgt goed voor hen. Net als een herder die zorgt voor zijn kudde. Een herder brengt zijn schapen bij elkaar en draagt de lammetjes in zijn armen. Zo brengt hij zijn kudde rustig naar een veilig gebied.

Avondgebed: Jesaja 40:3-11

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. .

Een perfecte samenvatting

In Hebreeën 1 verzen 1-3  staat een perfecte samenvatting van Gods reddingsactie in samenwerking met zijn zoon Jezus Christus, over wie Jesaja steeds meer informatie mag gaan onthullen.

God geeft Jezus alle eer 

Door Jezus weten we wie God is

11 Vroeger sprak God op allerlei manieren tegen onze voorouders, via de profeten. 2 Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is, heeft hij tegen ons gesproken via zijn Zoon.
Gods Zoon was er al in het begin. God liet hem de hemel en de aarde maken. En nu heeft God alles wat er bestaat, aan hem gegeven.3 Door Gods Zoon weten we hoe machtig God is. Door hem weten we wie God is. Alleen door de machtige woorden van Gods Zoon kunnen de hemel en de aarde bestaan. En hij heeft ervoor gezorgd dat onze zonden vergeven zijn. Daarom zit hij nu naast God in de hemel, aan Gods rechterkant.

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Troost en bemoediging

De tweede helft van december richt onze blik zich alvast op het toekomstige jaar. In deze dagen opent ook Jesaja het tweede deel van zijn boek met een blik in wat nog komen gaat. Maar eerst stuurt God Jesaja er op uit om zijn volk te troosten en moed in te spreken. Want God is van plan een punt te zetten achter het tijdperk van straf en oordeel.

In het tweede deel van het boek Jesaja laat God zijn profeet ontzagwekkend mooie dingen zien. Ze gaan over de toekomst van zijn volk, en van de wereld, wanneer het weer goed is tussen God en de mensen. Het is eigenlijk één groots en meeslepend visioen, verdeeld over drie keer negen hoofdstukken.

In de eerste set hoofdstukken staat de terugkeer uit de Babylonische ballingschap centraal. Het tweede blok concentreert zich op die ene redder die Gods volk definitief zal verlossen van zijn vijanden. En ten slotte komt de bijzondere toekomst van Jeruzalem in beeld.

Het duurt dan nog zeven eeuwen voor vers 3-5 in vervulling gaat. Hij doelt op Johannes de Doper die in de functie van heraut de mensen in zijn tijd voorbereiden op de komst van de Heer, de beloofde nieuwe Koning en Messias (Luc.3:6).

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 17 december.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm