Leesmenu 17 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 17 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 17 februari  – Dagtekst

Zacharias brengt een offer

8 Op een keer was de priestergroep van Zacharias aan de beurt om in de tempel te werken. 9 De priesters gingen met elkaar loten om te bepalen wie het offer moest brengen. Zo deden ze dat altijd. Het lot wees Zacharias aan, en hij ging de heilige zaal van de tempel binnen.
10 Terwijl Zacharias het offer bracht, stonden er buiten veel mensen te bidden.

Zacharias krijgt een boodschap

11-12 Opeens zag Zacharias een engel van de Heer. De engel stond aan de rechterkant van het altaar. Zacharias schrok en werd bang. 13 Maar de engel zei: ‘Je hoeft niet bang te zijn, Zacharias. God heeft naar je gebed geluisterd. Je vrouw Elisabet zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. 14 Je zult blij en gelukkig zijn, en zijn geboorte zal veel mensen blij maken. 15 Want hij zal een belangrijke dienaar van God zijn. Daarom zal hij geen wijn of bier drinken. En al voor zijn geboorte zal de heilige Geest in hem zijn.
16 Johannes zal ervoor zorgen dat veel Israëlieten God weer gaan gehoorzamen. 17 En hij zal in alles wat hij doet en zegt, lijken op de profeet Elia. Johannes zal komen voordat de Heer komt. Hij zal zorgen dat ouders en kinderen weer goed met elkaar omgaan. En hij zal slechte mensen leren om goed te leven. Zo zal hij het volk van Israël klaarmaken voor de komst van de Heer.’

Middaggebed: Lucas 1:8-16

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Een topdag voor priester Zacharias

Een heel bijzondere gebeurtenis in het leven van de priester Zacharias: voor de eerste en enige keer in zijn leven is het lot op hem gevallen. Hij mag het heilige reukoffer aan God offeren in Gods heiligdom. Hij is als enige vlakbij de allerheiligste ruimte waar hij Gods immense aanwezigheid weet; de ruimte waarin alleen de hoge priester mag komen om zichzelf en het volk met God te verzoenen. Buiten staan veel mensen te bidden. Ze wachten op hem. Ze wachten tot hij ze namens God zal zegenen.

Een adembenemende ontmoeting

Dan wordt Zacharias ineens verrast door een adembenemende ervaring. Er staat een vlammende verschijning naast het altaar: een engel. Zacharias krijgt de schrik van zijn leven. Hij zal vast sterven na deze ontmoeting met Gods afgezant. Maar de engel stelt hem gerust. God schept een nieuwe werkelijkheid voor het volk Israel. Hij begint met het onmogelijke te doen: Zacharias onvruchtbare vrouw – ze inmiddels ook oud – zal zwanger worden en een zoon baren. Een zoon met een bijzondere opdracht.

Johannes zal een profeet zijn als Elia

De naam van het kind staat al vast. Hij moet Johannes heten, draagt de engel Zacharias op. Dat betekent: God is genadig. Het zal voor iedereen duidelijk zijn wie ‘de afzender’ van dit wonderkind is. Maar het is meteen ook de opdracht die deze Johannes krijgt: hij moet als laatste profeet van het oude verbond Gods genade verkondigen onder de mensen. Hij wordt als wegbereider aangesteld om de komst van de Heer aan te kondigen: de messias. Naar zijn functie zal hij handelen als de profeet Elia.

©Elise G. Lengkeek