Leesmenu 17 januari

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 17 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Leesmenu 17 januari  – Dagtekst

Jakob vecht met een onbekende

23 Het was nog nacht toen Jakob opstond. Hij riep zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen. Hij ging met ze naar de rivier de Jabbok, naar een ondiep gedeelte. Daar bracht hij ze naar de overkant. 24 Daarna bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant.
25 Jakob bleef alleen achter. Opeens was er iemand die met hem begon te vechten. Ze vochten totdat het ochtend werd. 26 Toen de onbekende man merkte dat hij niet van Jakob kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan. De heup schoot uit de kom.
27 De onbekende zei: ‘Laat me gaan. Het begint al dag te worden.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan. Eerst moet u mij zegenen.’
28 De ander vroeg: ‘Hoe heet je?’ Jakob zei: ‘Ik heet Jakob.’ 29 De ander zei: ‘Voortaan heet je niet meer Jakob, maar Israël. Je hebt gevochten met God en met mensen. En je hebt gewonnen.’
30 Toen zei Jakob: ‘Vertel nu hoe u heet.’ Maar de ander zei: ‘Waarom vraag je hoe ik heet?’ Daarna zegende hij Jakob.
31 Jakob noemde die plaats Peniël. Hij zei: ‘Hier heb ik God gezien, met mijn eigen ogen. En toch ben ik blijven leven.’ 32 Toen kwam de zon op. Jakob stak de rivier over bij Peniël. Hij liep moeilijk, omdat zijn heup pijn deed.

Morgengebed: Genesis 32: 31

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Jacob strijdt voor zijn leven en zegen

Jakobs tijd bij Laban zit erop zit. Jakob keert terug naar zijn familie. Esau blijkt inmiddels op de hoogte te zijn van Jakobs terugkeer. Dat er een confrontatie komt, is zeker. Hoe zal dat aflopen?

Ineens ziet Jakob op de weg voor hem een leger engelen. Die plaats noemt hij Machanaim, want deze verschijning hier, is buitengewoon. Gods boodschap aan Jakob is: dit leger zal je bijstaan op weg naar je bestemming. Maar eerst krijgt Jakob opnieuw een test…

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:

Jacob krijgt een nieuwe naam én een teken

Het bijzondere van deze geschiedenis is, dat die ander veel sterker en machtiger is. Hij is in staat Jacob onmiddellijk te doden. Toch komt Jacob als overwinnaar uit deze strijd. Niet door zijn kracht en slimheid. Alleen omdat hij volhard in zijn geloof dat de ander hem iets belangrijks te vertellen heeft, dat de ander een boodschapper van God is. Misschien wel Zijn belangrijkste engel. Jacob wil hem dan ook niet laten vertrekken zonder door hem gezegend te zijn. De Ander reageert daar als volgt op:

Hij geeft zonder zijn eigen naam te noemen, Jacob een teken: een blijvende ontwrichting van zijn heup én een nieuwe naam! ‘Israël’ zal Jacob voortaan heten.

Overwinnaar

De stamvader van het volk Israël heeft namelijk met God en mensen gestreden. En overwonnen, vertelt de mysterieuze Ander hem. Vele honderden jaren later zal de profeet Hosea door Gods Geest de identiteit van die Ander onthullen. Het bleek niemand minder te zijn dan ‘de engel van de Heer’ (Gods verschijningvorm in die tijd).

4-5 De Israëlieten zijn net zo ontrouw als hun voorvader Jakob. Hij bedroog zijn broer al in de buik van zijn moeder. En toen hij volwassen was, heeft hij met God gevochten. Hij won, en na zijn overwinning smeekte hij God om hem te zegenen.
Bij de stad Betel kwam God naar hem toe en zei:
6 ‘Ik ben de God die alle macht heeft. Mijn naam is: Heer. 7 Jakob, met mijn hulp zul je op een dag terugkeren naar je eigen land. Wees goed en eerlijk, en heb vertrouwen in mij, je God.’

Hosea 12: 4-6

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 17 januari.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.