Leesmenu 17 juli

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 17 juli.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 17 juli  – Dagtekst

Job vraagt waarom hij moet lijden

20 Waarom houdt God mensen in leven
als ze alleen maar ellende meemaken,
als ze alleen maar verdriet hebben?
21 Ze wachten op de dood, maar die komt niet.
Ze verlangen naar het einde, maar dat is nog ver.
22 Als ze rustig zouden kunnen sterven,
zouden ze zingen en juichen!

23 Waarom laat God mij leven,
terwijl ik de zin van het leven niet zie?
Waarom laat God me niet sterven?
24 Ik kan niet meer eten van verdriet,
ik heb alleen nog maar tranen.
25 Alles waar ik bang voor was, is gebeurd.
26 Ik heb geen vrede,
ik vind geen rust meer,
ik houd het niet meer uit.’

Morgengebed: Job 3:20-26

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

De wanhoop nabij

Satan heeft Job getroffen met een van de meest gevreesde ziektes in die tijd: huidvraat (melaatsheid). Een ziekte die behalve pijn en verminking van het lichaam ook een onverbiddelijk sociaal isolement meebrengt. Verlaten van alle dierbaren en voorgoed veroordeeld tot buitensluiting en eenzaamheid.

Job’s moedige geloof begint plaats te maken voor wanhoop. Hij begrijpt niet wat er met hem gebeurt en waarom het zo gaat. Wat heeft hij misdaan? Hij vervloekt zelfs zijn geboortedag, want het beseft dringt door hoe ellendig en uitzichtloos zijn situatie is. Hij uit zijn verdriet en stress daarover tegen zijn vrienden, die gekomen zijn om met hem te rouwen over zijn lot.

Te veel vragen houden hem bezig. Hij voelt zich een met al die mensen die veroordeeld zijn tot een rampzalig bestaan. Wat kan een mens nog beginnen, als God zelf hem de weg verspert?

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 17 juli.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm