Leesmenu 17 mei

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 17 mei. 

De Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen.

NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken? Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. Met de BGT-app van NBV/Royal Jongbloed kun je ook altijd offline Bijbellezen.
Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 17 mei  – Dagtekst

Jezus vertelt hoe je zijn volgeling wordt

24 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet bereid zijn om je leven op te geven en met mij mee te gaan. 25 Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden. 26 Stel dat je de hele wereld in bezit krijgt. Wat heb je daaraan als je je leven verliest? Het eeuwige leven is niet te koop.’
27 Jezus zei verder: ‘De Mensenzoon zal terugkomen met de macht van zijn Vader, samen met de engelen. Dan zal hij alle mensen geven wat ze verdienen. 28 Luister goed naar mijn woorden: Sommigen van jullie zullen dat nog tijdens hun leven meemaken. Zij zullen de Mensenzoon zien komen als de koning van de nieuwe wereld.’

Middaggebed: Matteüs 16:24-28

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Je leven verliezen om het te vinden

Wie door een diepe crisis is heengegaan en daar sterker is uitgekomen, heeft het misschien zelf ervaren. Wat het betekent om al je zekerheden te zien verdampen, afgebroken te worden tot je niets meer hebt waarop je trots zou kunnen zijn. En dan pas de weg omhoog vinden.

Kiezen… of delen?

Wie je ook bent, wat je ook achter de rug hebt: zodra je Jezus Christus de regie over je leven geeft, wordt je wakker geschud.Ineens sta je voor keuzes waarover je voorheen geen moment prakkizeerde. Nee zeggen tegen een verleidelijk maar dubieus bod. Nee zeggen tegen die ene man of vrouw die al getrouwd is met een ander.

Bij Jezus horen betekent dat je soms tegen je eigen gevoel van comfort en veiligheid in kiest. Dat je kiest voor waarheid en rechtvaardigheid, in plaats van list, bedrog en onderdrukking. Maak je geen illusies: dit spel met waarheid en recht (doen aan) kan tot in de subtielste nuances gespeeld worden.

Eerloos lijden

Bij Jezus behoren betekent Hem navolgen. De bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer ziet deze navolging in het verlengde van Jezus’ aankondiging dat Hij verworpen wordt en dat Hij moet lijden.

Het verworpen worden ontneemt het lijden elke waardigheid en eer. het moet een eerloos lijden zijn. Lijden en verworpen worden zijn de samenvattende uitdrukking voor het kruis van Jezus. Kruisdood betekent: als verworpene, uitgestotene lijden en sterven (…)

Dat het Petrus. de rots van de kerk is, die zich hier schuldig maakt direct na zijn belijdenis van Jezus Christus en na zijn aanstelling door Hem, laat zien, dat de kerk van meet af aan zelf aanstoot neemt aan de lijdende Christus. Ze wil niet zo’n Heer en ze wil zich als kerk van Christus niet de wet van het lijden door haar Heer laten opdringen.

Uit: Dietrich Bonhoeffer, ‘Navolging’, pag. 52, Utrecht 2005

Wie Jezus Christus besluit te volgen, moet goed weten wat hij doet. En waaraan hij begint. Als volgeling, zegt Bonhoeffer, kun je alleen zijn leerling ijn als je bereid bent ook zelf verworpen te worden. Ook zelf te moeten lijden om je geloof  in Hem en het daarmee verbonden leven. Je ontkomt als ‘medegekruisigde’ ook zijn kruis niet.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.