leesmenu 17 mei

 Je leven verliezen om het te vinden?

25 Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om mij verliest, zal het vinden. 26 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint maar daarmee zijn leven verspeelt? Of wat kan hij geven in ruil voor zijn leven?27 Want de Mensenzoon zal komen met zijn engelen in de glorie van zijn Vader, en dan zal hij iedereen loon naar werken geven. 28 Ik verzeker jullie: er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon als koning hebben zien komen.’

Matteüs 16:25-28

Leesmenu 17 mei- Je leven verliezen om het te vinden. Wie door een diepe crisis is heengegaan en daar sterker is uitgekomen, heeft het misschien zelf ervaren. Wat het betekent om al je zekerheden te zien verdampen, afgebroken te worden tot je niets meer hebt waarop je trots zou kunnen zijn. En dan pas de weg omhoog vinden.

Kiezen… of delen?

Wie je ook bent, wat je ook achter de rug hebt: zodra je Jezus Christus de regie over je leven geeft, wordt je wakker geschud.Ineens sta je voor keuzes waarover je voorheen geen moment prakkizeerde. Nee zeggen tegen een verleidelijk maar dubieus bod. Nee zeggen tegen die ene man of vrouw die al getrouwd is met een ander.

Bij Jezus horen betekent dat je soms tegen je eigen gevoel van comfort en veiligheid in kiest. Dat je kiest voor waarheid en rechtvaardigheid, in plaats van list, bedrog en onderdrukking. Maak je geen illusies: dit spel met waarheid en recht (doen aan) kan tot in de subtielste nuances gespeeld worden.

Eerloos lijden

Bij Jezus behoren betekent Hem navolgen. De bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer ziet deze navolging in het verlengde van Jezus’ aankondiging dat Hij verworpen wordt en dat Hij moet lijden.

Het verworpen worden ontneemt het lijden elke waardigheid en eer. het moet een eerloos lijden zijn. Lijden en verworpen worden zijn de samenvattende uitdrukking voor het kruis van Jezus. Kruisdood betekent: als verworpene, uitgestotene lijden en sterven (…)

Dat het Petrus. de rots van de kerk is, die zich hier schuldig maakt direct na zijn belijdenis van Jezus Christus en na zijn aanstelling door Hem, laat zien, dat de kerk van meet af aan zelf aanstoot neemt aan de lijdende Christus. Ze wil niet zo’n Heer en ze wil zich als kerk van Christus niet de wet van het lijden door haar Heer laten opdringen.

Uit: Dietrich Bonhoeffer, ‘Navolging’, pag. 52, Utrecht 2005

Wie Jezus Christus besluit te volgen, moet goed weten wat hij doet. En waaraan hij begint. Als volgeling, zegt Bonhoeffer, kun je alleen zijn leerling ijn als je bereid bent ook zelf verworpen te worden. Ook zelf te moeten lijden om je geloof  in Hem en het daarmee verbonden leven. Je ontkomt als ‘medegekruisigde’ ook zijn kruis niet.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.