Leesmenu 17 november

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 17 november.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 17 november – Dagtekst

Zacharia moet een kroon laten maken

9 De Heer zei tegen mij: 10 ‘Er zijn drie mannen uit Babylonië teruggekomen. Ze heten Cheldai, Tobia en Jedaja. Ze logeren in het huis van Josia, de zoon van Sefanja. Ze hebben geschenken meegebracht. Jij moet vandaag nog naar hen toe gaan, om die geschenken aan te nemen.
11 Van het goud en zilver dat je van hen krijgt, moet je een kroon laten maken. Zet die kroon op het hoofd van hogepriester Jozua, de zoon van Josadak.
12-13 Zeg dan tegen Jozua: ‘Let op! Er komt een nieuwe koning uit de familie van David. Hij zal steeds machtiger worden, en hij zal een nieuwe tempel bouwen voor de Heer. Hij zal koninklijke eer krijgen en op de koninklijke troon zitten. Er zal ook een priester zijn met een eigen troon. Samen zullen zij het land besturen en zorgen dat er vrede is.

Avondgebed: Zacharia 6:9-14

Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Een bijzondere kroon voor Jozua

De profeet Zacharia moet in opdracht van God een kroon laten maken. Niet voor een koning, maar voor de hogepriester Jozua. In de tijd van Zacharia is dat een heel opmerkelijke opdracht van God. De combinatie van priester- en koningsambt was door God zelf al bij de instelling van de offerdienst verboden voor zijn volk! (Num. 3:10; 2 Kron. 26: 16).

Wat het priesterambt betreft: alleen leden van de stam van Levi waren gerechtigd om priester te worden. (Num. 3:10; Num. 17:5 en 1 Kron. 23:13). Zo was ook het koningschap vanaf de intrede van David, lid van de stam van Juda, alleen voorbehouden aan diens nakomelingen (2.Sam. 7:16).

Waarom geeft God de hogepriester Jozua nu toch een kroon?

Omdat die kroon symbool staat voor het priester- én koningschap van een koning die na hem komt. Twee functies verenigt in dezelfde persoon. God verwijst hiermee naar de komende Messias die als koning, priester én profeet zal optreden: zijn Zoon, Jezus Christus. (Zie ook Ps. 110 en Hebr.7.)

Er is hier meer aan de hand dan je op het eerste gezicht zou denken…

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 17 november.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm