Leesmenu 17 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 17 september.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Leesmenu 17 september – Dagtekst

Koning Sedekia toont respect voor Gods boodschapper Jeremia

17 Op een keer liet koning Sedekia me in het geheim naar zijn paleis halen en vroeg me: ‘Heb je nog een boodschap van de Heer voor me?’ Ik antwoordde: ‘Ja. U zult in handen van de koning van Babel vallen.’ 18 Daarna vroeg ik de koning: ‘Wat heb ik u, of de leden van uw hof of uw volk misdaan, dat u me in de gevangenis hebt laten opsluiten? 19 Waar zijn uw profeten die u voorspelden, dat de koning van Babel niet tegen dit land zou oprukken? 20 Luister toch naar mij, majesteit, en stuur mij alstublieft niet terug naar het huis van de schrijver Jonatan; ik ga daar dood.’ 21 Toen gaf koning Sedekia bevel me gevangen te houden op het binnenplein van het paleis. Daar kreeg ik als rantsoen iedere dag een brood uit de Bakkerstraat, tot al het brood in de stad op was.

Morgengebed:  Jeremia  37: 17-21

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

©Elise G. Lengkeek

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.