Leesmenu 18 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 18 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 18 februari  – Dagtekst

De woestijn als leerschool

80 Johannes groeide op, en deheilige Geest maakte hem sterk. Hij leefde in de woestijn, totdat hij begon met de taak die God hem gegeven had.

Middaggebed: Lucas 1:8-16

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Johannes verkiest de woestijn boven de weelde

Johannes, zoon van priester Zacharias en diens vrouw Elisabeth, is een bijzonder mens. Allereerst is het een wonder van Gods genade dat hij geboren is uit de verbintenis van dit echtpaar. Zacharias en Elisabeth waren al oud en tot de komst van Johannes kinderloos. Verder is over dit kind, al ver voor zijn geboorte een profetisch woord gesproken: hij zal de wegbereider worden voor de lang verwachte messias in de geest van Elia. Om zich voor te bereiden op die taak, gaat hij in de woestijn wonen.

Onthecht raken in eenzaamheid

De woestijn is een plaats van eenzaamheid. Van onthecht raken aan luxe en lawaai. De woestijn is een oord waar de stilte – net als het zand – in alle kieren van het bestaan doordringt. Dat heeft Johannes nodig. Diep ervaren stilte werkt confronterend. Maar ook zuiverend. Het weerkaatst als een ondoordringbare muur alle gedachten en gevoelens die opwellen. Er is niemand die ze tegenspreekt of afzwakt. Niemand die ze corrigeert. Ze brengen boven bij welke waarheid we ons veilig dachten te weten…

Met de heilige Geest als enig gezelschap

Johannes groeit in wijsheid en inzicht omdat de heilige Geest hem nabij is en hem juist in die soberheid en stilte alles leert wat hij nodig heeft om als profeet op te treden. . Om de Israëlieten op te roepen zich te laten dopen en hun verhouding met God en elkaar te herstellen met het oog op de vergeving van hun zonden. Daarbij is hij vanaf het begin er al van doordrongen dat het niet om hem gaat, Johannes de Doper, maar om degene die na hem komt: voor de messias, de Zoon van God.

©Elise G. Lengkeek