Leesmenu 18 juli

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 18 juli.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 18 juli  – Dagtekst

Job zegt dat hij onschuldig is

25 Ik wil graag de waarheid horen,
maar aan jullie beschuldigingen heb ik niets.
26 Jullie hebben kritiek op mijn woorden,
maar jullie zien niet hoe wanhopig ik ben.
27 Jullie hebben geen gevoel!
Jullie zouden zelfs een kind of een vriend verkopen
om er zelf rijk van te worden.

28 Kijk naar mij, en zeg eens eerlijk:
Sta ik tegen jullie te liegen?
29 Beschuldig mij niet langer.
Veroordeel mij niet,
want ik heb geen schuld.
30 Ik vertel geen leugens,
ik weet heel goed wat lijden is.

Morgengebed: Job 6 verzen 25-30

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Elifaz’ weet het beter

Elifaz is de eerste die het zwijgen doorbreekt. Hij is ontdaan over de felheid waarmee Job zichzelf en zijn geboortedag vervloekt. Job moet volgens hem inzien dat hij de Almachtige tegenover zich heeft, die de rechtvaardige beloont en de goddeloze straft.

Het probleem met Elifaz is, dat hij over God wel de nodige waarheden verkondigt, maar los van de context waarin Job zich bevindt. Elifaz past ze toe op zijn eigen beeld van Job: zijn vriend moét wel in het geheim gezondigd hebben, anders zou hem dit niet overkomen zijn. Wanneer hij zich nu maar bekeert en vertrouwt op die grote, almachtige God, in plaats van hem aan te klagen, verlost God hem vast en zeker uit zijn lijden.

De woorden van Elifaz vallen helemaal verkeerd bij Job. Zijn klacht raakt ook de anderen: wat voor vrienden zijn jullie, dat jullie mij verwijten maakt over mijn ellende nu jullie die niet direct kunt plaatsen?

Er is maar één manier, weet hij… Een decreet uitvaardigen dat het vorige ontkracht!

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 18 juli.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm