Leesmenu 18 mei

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 18 mei. 

De Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen.

NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken? Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. Met de BGT-app van NBV/Royal Jongbloed kun je ook altijd offline Bijbellezen.
Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 18 mei  – Dagtekst

Jezus spreekt met Mozes en Elia

1 Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. Petrus mocht met hem mee, en ook de broers Jakobus en Johannes. Boven op de berg waren ze alleen. 2 De leerlingen zagen dat Jezus veranderde. Zijn gezicht begon te stralen, net als de zon. En zijn kleren werden zo wit als een helder licht. 3 Opeens zagen de leerlingen Mozes en Elia. Die waren met Jezus aan het praten. 4 Petrus zei tegen Jezus: ‘Heer, het komt goed uit dat wij hier zijn! Als u wilt, maken we hier drie hutten: één voor u, één voor Mozes, en één voor Elia.’ 5 Terwijl Petrus dat zei, kwam er een stralend lichte wolk boven hen. En uit die wolk klonk Gods stem, die zei: ‘Hij alleen is mijn Zoon. Mijn liefde voor hem is groot. Luister naar hem!’ 6 Toen de leerlingen dat hoorden, lieten ze zich voorover op de grond vallen. Ze waren erg bang. 7 Jezus kwam naar hen toe. Hij raakte hen aan en zei: ‘Sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Toen de leerlingen opkeken, zagen ze niemand meer, behalve Jezus.

Middaggebed: Matteüs 17:1-8

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Een heel bijzondere ontmoeting

Petrus, Johannes en Jacobus zijn getuigen van een wel heel bijzondere ontmoeting boven op de top van een hoge berg, waarheen Hij ze heeft meegenomen.

Ineens zijn daar twee van Israëls grootste profeten die ver voor Johannes de Doper het levenslicht zag, de Israëlieten te bepalen bij Gods Afspraak met Zijn geliefde volk. De leerlingen zijn verbijsterd. Wat is hier gaande?

Petrus heeft een praktisch plan

Petrus, de praktische visser, denkt al over huisvesting na. De drie grote profeten van God moeten op die hoge berg toch een fatsoenlijk onderkomen hebben voor de tijd dat ze samen zullen zijn op deze plaats.

Maar Petrus, die al eerder beleden heeft dat Jezus de Zoon is van God, heeft kennelijk nog geen goede voorstelling van wat het betekent dat Jezus Gods Zoon is. Petrus ziet Hem nu nog vooral als Gods Zoon die voorop gaat in de rij van grote profeten. Zoals zoveel mensen vandaag dat doen.

Een liefdevolle maar allesbepalende correctie

Het is God Zelf die dat beeld liefdevol corrigeert. Omgeven door intens en hemels licht horen zij een stem uit de wolk waarvan de leerlingen met angst en beven beseffen dat die van God komt.

De stem bevestigd dat alleen Hij, Jezus, Gods Zoon is. Alle profetieen  hebben uiteindelijk geleid naar Zijn komst in de wereld. De leerlingen vallen van schrik op de grond. Dit zal ze hun leven kosten, weten ze.

Maar Jezus treedt op met goddelijke volmacht. Hij raakt met een liefdevol gebaar zijn leerlingen aan. Hij herstel de vrede tussen Hem en de mensen die Jezus liefhebben. Ze hoeven niet bang te zijn. Wat er ook gaat gebeuren. Want dit is Gods weg met Jezus en de wereld.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.