Leesmenu 18 november

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 18 november.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 18 november – Dagtekst

Het 1e visioen van de profeet Zacharia

20  De almachtige Heer zegt: ‘Eens zal het gebeuren dat vele volken, mensen uit allerlei steden, naar Jeruzalem gaan. 21 Inwoners van de ene stad zullen tegen die van een andere zeggen: Ga met ons mee! Wij gaan naar Jeruzalem om de almachtige Heer gunstig te stemmen en hem te vereren. 22 Vele machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om mij te vereren en mij gunstig te stemmen.’ 23 De almachtige Heer zegt: ‘Als die tijd komt, zullen tien mannen uit volken met allerlei talen een joodse man aanklampen en zeggen: Wij willen met je meegaan, want we hebben gehoord dat God bij jullie is.

Avondgebed: Zacharia 8:20-23

Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Beloften met eeuwigheidswaarde

Het is twee jaar na die wonderlijke dromen die de profeet Zacharia had in het tweede regeringsjaar van koning Darius van Perzië. Op een nacht komt het woord van de Heer opnieuw bij Zacharia via een nieuwe droom. Dit derde visioen gaat over beloften van herstel en zegen. Het zijn er zeven in totaal en ze beginnen allemaal met de aanhef: “De machtige Heer sprak opnieuw tegen mij.”

Er volgt zelfs nog een vierde godsspraak. Daarin krijgt Zacharia tot drie keer toe een bevestiging van Gods plan omzijn liefdevolle op wereldschaal uit te gaan breiden naar andere volken.

Ooit deed God aan Abraham de belofte dat zijn nageslacht voor alle volken tot een zegen zal worden (Gen. 12:3). Eeuwen later pakt Zacharia die belofte opnieuw op(vers 22). Want Gods liefde zal zich in de toekomst uitbreiden naar alle mensen, van alle volken en talen. Hij gebruikt daarvoor zijn eigen volk, dat na de straf op overspel en ontrouw, zich van harte tot Hem bekeert. De Joden zullen dan ook de eerste ‘zendelingen’ (apostelen)  zijn die Gods Woord en liefde bekend maken onder de heidenen.

Bijzonder is dat in deze profetie ook de echo doorklinkt van Psalm 86:9 die vandaag bij het Morgengebed hoort.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 18 november.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm