Leesmenu 18 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 18 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 18 november – Dagtekst

Het 1e visioen van de profeet Zacharia

20  De almachtige Heer zegt: ‘Eens zal het gebeuren dat vele volken, mensen uit allerlei steden, naar Jeruzalem gaan. 21 Inwoners van de ene stad zullen tegen die van een andere zeggen: Ga met ons mee! Wij gaan naar Jeruzalem om de almachtige Heer gunstig te stemmen en hem te vereren. 22 Vele machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om mij te vereren en mij gunstig te stemmen.’
23 De almachtige Heer zegt: ‘Als die tijd komt, zullen tien mannen uit volken met allerlei talen een joodse man aanklampen en zeggen: Wij willen met je meegaan, want we hebben gehoord dat God bij jullie is.’

Avondgebed: Zacharia 8:20-23

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting. 

Een oude belofte vervuld

Na de wonderlijke dromen die de profeet Zacharia in 2e regeringsjaar van koning Darius van Perzië kreeg, komt de Heer in diens 4e regeringsjaar opnieuw bij Zacharia. Deze derde openbaring van God gaan over beloften van herstel en zegen. Het zijn er 7 en ze beginnen allemaal met de aanhef:  ‘De almachtige Heer zegt dit.’ In oudere vertalingen staat: ‘Dit zegt de Heer van hemelse machten’. De vierde godsspraak die Zacharia krijgt bevestigt 3 keer het aangekondige heil en herstel

(…) na ‘de grote omslag’ die Zacharia aankondigt

Bijzonder  is dat de belofte die God in Genesis 12:3 heeft gedaan aan Abraham, in vers 22 eindelijk werkelijkheid belooft te  worden: Abraham zal door zijn nageslacht voor alle volken tot een zegen worden. Gods liefde zal  zich uitbreiden naar alle mensen, van alle volken en talen. Hij gebruikt daarvoor zijn eigen volk, dat na de straf op overspel en ontrouw, zich van harte tot Hem bekeert. De Joden zullen dan ook de eerste zendelingen zijn die Gods Woord en liefde bekend maken onder de heidenen.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter