Leesmenu 18 september

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 18 september.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 18 september – Dagtekst

Jeremia wordt bevrijd

11 Koning Nebukadnessar gaf aan Nebuzaradan de volgende opdracht: 12 ‘Haal Jeremia uit de gevangenis en bescherm hem. Doe hem geen kwaad. Laat hem zelf zeggen wat er met hem moet gebeuren.’
13 Nebuzaradan deed wat Nebukadnessar gezegd had. Hij deed dat samen met Nebusazban, Nergal-Sareser en de andere hoge officieren van de koning.
14 Jeremia werd uit de kazerne bij het paleis gehaald. Hij werd gebracht naar Gedalja, de zoon van Achikam en de kleinzoon van Safan. Die gaf hem een plek om te wonen. Vanaf toen leefde Jeremia weer vrij tussen de mensen.

Morgengebed:  Jeremia  39; 11-14

Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Jeremia’s time-out

Jeruzalem, parel van Gods vrederijk, is gevallen. De besluiteloosheid van koning Sedekia heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Hoewel hij Jeremia vaak genoeg in het geheim heeft geraadpleegd om een woord van God te horen, was hij te bang om er gehoor aan te geven. Bang voor gezichtsverlies onder zijn politieke adviseurs.

Sedekia’s houding staat in schril contrast met de vasthoudendheid en trouw waarmee Jeremia ondanks alle tegenwerking Gods opdracht blijft uitvoeren. Beide hoofdpersonen in deze geschiedenis plukken de vruchten van hun beslissingen om te doen wat ze doen: Sedekia ondergaat het verschrikkelijke lot dat hem al door Jeremia namens God is voorspeld; Jeremia wordt door God gespaard,omdat hij nooit zijn vertrouwen in God heeft opgegeven. Zo ook de Nubiër Ebed- Melech, die Jeremia gered heeft van een afschuwelijke dood in een put vol modder.

Hoe bijzonder is het dat juist Nebukadnessar – degene die het oordeel van God heeft voltrokken – Jeremia met respect behandelt.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 18 september.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm