Leesmenu 18 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 18 september.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Leesmenu 18 september – Dagtekst

De dag van Jeruzalems ondergang volgens Gods plan

1 In het negende regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, in de tiende maand, kwam koning Nebukadnessar van Babel met heel zijn leger naar Jeruzalem en omsingelde de stad. 2 In het elfde regeringsjaar van koning Sedekia, op de negende dag van de vierde maand, werden de eerste bressen in de muren van de stad geslagen.
(…)
11 Ten aanzien van mij, Jeremia, had de koning aan Nebuzaradan het volgende bevel gegeven: 12 ‘Neem hem persoonlijk onder bescherming, zorg dat hem niets overkomt en doe alles wat hij vraagt.’ 13 In opdracht van hoge ambtenaren van de koning van Babel, onder anderen de commandant van de lijfwacht Nebuzaradan, de hofmaarschalk Nebusazban en de hofadviseur Nergal-Sareser, 14 werd ik van het binnenplein van het paleis gehaald. Gedalja, de zoon van Achikam en kleinzoon van Safan, moest ervoor zorgen dat ik weer veilig thuiskwam. Ik bleef tussen het volk wonen.

Morgengebed:  Jeremia  39; 1 en 11-14

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

©Elise G. Lengkeek

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.