Leesmenu 19 augustus

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 19 augustus.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 19 augustus

Naamchristenen

19 Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf, want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf. 20 En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen. 21 Het was beter voor hen geweest de weg van de rechtvaardigheid nooit gekend te hebben dan die weg wel te kennen, en zich vervolgens af te wenden van het heilige gebod dat hun is overgeleverd.

Nachtgebed 2 Petrus 2:19-21

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Kapers op de loer

Wie eenmaal de Heer heeft leren kennen als zijn Redder, zegt zijn oude leven met vreugde vaarwel.  Jezus vergelijkt zo iemand met een man die een schat heeft ontdekt in een akker, de waarde ervan heeft onderkent en gauw naar huis gaat om alles te verkopen om die ene akker met de verborgen schat te kopen (Matteüs 13:44).  Maar…. waar een schat is, liggen ook kapers op de loer.

Naamchristenen

Petrus waarschuwt in zijn 2e brief de christenen in Klein-Azië die nog maar pas tot bekering zijn gekomen voor dwaalleraars. Het gaat om ‘naamchristenen’ die oppervlakkig wel iets met het christelijk geloof gemeen hebben, maar die de het gezag en de zeggenschap van Jezus over de burgers van het koninkrijk van de hemel openlijk in twijfel trekken. Zo ook Zijn komend oordeel.

Geen hoop meer

In niet mis te verstane bewoording schetst Petrus het profiel en werkwijze van deze naamchristenen: arrogant, promotors van schaamteloze losbandigheid, hebzuchtige misleiders die de ‘goedgelovigen’ uitbuiten. Wie ‘de weg’ (destijds de aanduiding voor het christendom) eenmaal heeft ontdekt, maar die vervolgens veracht en inruilt voor eigen verzinsels, is er geen hoop meer.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.