Leesmenu 19 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 19 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 19 februari  – Dagtekst

Hanna spreekt ook over Jezus

36 De profetes Hanna was ook in de tempel. Ze was een dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Hanna was heel oud. Ze was vroeger zeven jaar getrouwd geweest, 37 en nu was ze al 84 jaar weduwe. Hanna was altijd in de tempel. Daar eerde ze God dag en nacht, door te bidden en te vasten.
38 Terwijl Simeon sprak, kwam Hanna erbij staan. Ze dankte God voor alles wat hij gedaan had. Daarna begon ze te vertellen over Jezus. Ze sprak tegen alle mensen die hoopten op de bevrijding van Jeruzalem.
39 Jozef en Maria deden alles wat verplicht was volgens de wet van God. Daarna gingen ze terug naar huis, naar Nazaret in Galilea.
40 Jezus groeide op. Hij werd sterk en wijs, en God was bij hem met zijn liefde.

Middaggebed: Lucas 2:36-40

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Hanna wil alleen in Gods nabijheid leven

Hanna. Ze is een van die mensen in de Bijbel die met zorg aan ons worden voorgesteld. Zij heeft gemeen met Zacharias & Elisabeth, Maria & Jozef en met de oude Simeon dat ze een levend getuigenis is van een onverwoestbaar geloof in Gods goedheid en genade. Al bijna haar hele volwassen leven weduwe heeft ze zich biddend en vastend teruggetrokken in Gods huis. Levend naar Gods geboden ook zonder die te begrijpen. Dag en nacht drinkt ze Zijn nabijheid in. Zoals monniken en nonnen dat doen,

Bidden en vasten wordt zien en geloven

En nu beleeft de dag van haar leven, net als Simeon. Alles waarvoor zij heeft gebeden, geleefd en gevast heeft wordt in dat ene ogenblik vervuld dat de heilige Geest haar duidelijk maakt Wie zojuist de tempel is ingedragen. Een klein jongetje, acht dagen oud, klaar om naar Gods gebod te worden besneden. Precies zoals alle andere jongetjes van het volk van God. Een heel gewoon kind dus, zou je zeggen. Maar Hanna weet dat dit kind de Christus is, de lang verwachte messias. En haar hart jubelt van geluk.

©Elise G. Lengkeek