Leesmenu 19 juli

Morgengebed lezing

  • Psalmen 95, 96
  • Job 7

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

  • Psalmen 97, 98
  • Johannes 11

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

  • Psalmen , 99
  • Job 8

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

  • Psalmen 100, 101
  • 1 Timoteus 1

Keer terug naar Nachtgebed


Leesmenu 19 juli

Jobs realiteit telt niet?

20 Je weet toch dat God een eerlijk mens niet verstoot
en een bedrieger niet in bescherming neemt.
21 Eens zal hij je weer laten lachen
en zul je zingen van blijdschap;
22 allen die je haten, zal hij schande bezorgen
en hun huis zal hij met de grond gelijkmaken.’

 

Avondgebed Job 8 verzen 20-22

 

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Bildad is er klaar mee

Vriend Bildad heeft Jobs jammerklacht aangehoord, zonder hem in de rede te vallen. Maar nu is hij er klaar mee. Voor hem is het allang duidelijk wat er aan de hand is: Jobs kinderen zijn het die gezondigd hebben en Gods verdiende oordeel over zichzelf en daarmee over hun vader hebben afgeroepen.

Hij is net als Elifaz overtuigd van Gods rechtvaardigheid. Maar het beeld dat Hij van God heeft, berust op zijn idee van hoe de voorvaderen Hem hebben ervaren in hun leven. Het kan voor hem niet anders zijn dan dat God de Grote Vergelder is die 1 op 1 afstraft wie in Zijn ogen verkeerd handelen.

Jobs realiteit telt niet

Bildad gaat voorbij aan de realiteit van Jobs ellende zonder bereid te zijn met aandacht te luisteren naar Jobs verbijstering over wat er met hem en zijn gezin en zijn rijkdom is gebeurd. Iemand als Job, in zijn positie en met zo’n reputatie zou toch voortdurend zijn geheugen afgraven, opzoek naar een nalatigheid of heimelijke zonde?

‘God, vergeef me toch,’  heeft Job al steeds uitgeroepen, terwijl hij er maar niet achter komt wat hij in Gods ogen heeft misdaan.  Bildad blijft echter maar roepen dat Job schuld moet bekennen. Hij besluit zijn reactie met een hoopvolle uitkomst voor Job. Dat die inderdaad werkelijkheid zal worden, weet op dat moment nog niemand.

Nu verzwaart hij Jobs lijden alleen maar. Voorlopig ontbeert Job zelfs  liefdevolle steun van zijn vrienden!

 

©Elise G. Lengkeek

 

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.