Leesmenu 19 juni

Genoeg aan genadige goedheid

 Drie keer heb ik de Heer gesmeekt dat die engel van Satan van mij zou weggaan. Maar hij antwoordde: ‘Je hebt genoeg aan mijn genadige goedheid. Want kracht wordt juist ontplooid in zwakheid.’ Het liefst roem ik dus mijn zwakheden, dan zal de kracht van Christus in mij wonen. 10 Ter wille van Christus wil ik graag zwak zijn, beledigd worden, in nood verkeren, vervolgd worden en in benarde situaties zitten. Want juist als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

Nachtgebed: 2 Korintiërs 12 verzen 8-10

Leesmenu 19 juni – Genoeg aan genadige goedheid

Paulus wint er geen doekjes om: zijn werk als apostel heeft hem naar onvoorstelbare hoogten gevoerd, maar ook tot in het voorportaal van de dood. Hij, de Schriftgeleerde, de apostel die over uitzonderlijk veel achtergrondkennis beschikt, is niet beter dan wie ook. God heeft hem lessen in nederigheid geleerd die hard zijn aangekomen.

De enige troost die Paulus krijgt is Gods belofte: ‘Je hebt genoeg aan mijn genadige goedheid’. De Statenvertaling vertaalt met:  ‘Mijn genade is je genoeg’. En Paulus geeft er blijk van dat hij daar rust en vrede in heeft gevonden. Hij is gaan inzien dat God juist de zwakheden van zijn dienaren omzet in onweerstaanbare mogelijkheden.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.