Leesmenu 19 mei

Zeventig maal zeven keer vergeven

Vergeving
21 ‘Heer,’ kwam Petrus aan Jezus vragen, ‘hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven, als hij me kwaad doet? Zeven keer?’ 22 ‘Nee,’ antwoordde Jezus, ‘geen zeven keer, maar zeventigmaal zeven keer!

Matteüs 18:21-22

Leesmenu 19 mei – Zeventig maal zeven keer vergeven. In de Bijbel staat het getal ‘zeven’ voor een heilige volmaaktheid. Terug te vinden in de scheppingsorde: 7 dagen, de 7 geesten voor Gods troon en de 7 weken tussen Pasen en Pinksteren.

Als Jezus Petrus opdraagt hoe vergevingsgezind iemand moet zijn tegenover zijn naaste, dan vraagt hij  vergeven het heilige maximum; 70 maal 7 keer. Dat vraagt natuurlijk om uitleg. Die uitleg volgt direct daarop.

Schuld & schuldenaar

 

Jezus vergelijkt het het hemelse koninkrijk met een koning die iemand een enorme schuld kwijt scheldt. Zoals de hemelse Koning ook jou en mij onze totale schuldenlast aan zonden kwijtscheldt. Maar deze onderdaan laat vervolgens een van zijn schuldenaren gevangen zetten die zijn lening niet kan terug betalen.

Als de koning dat ter ore komt, roept hij zijn onderdaan ter verantwoording. ‘Hoe haal jij het in je hoofd om, terwijl ik jou ruimhartig heb vergeven, jouw eigen schuldenaar niet net zo te vergeven?’ Deze ruimhartige, vergevingsgezinde liefde is de basis voor alle relaties in ons leven. Ook wanneer de schuld onoverzichtelijk groot is van die ander.

Een oefening in loslaten en liefhebben

Vergeven is in essentie alles wat de ander jou heeft aangedaan los laten om Gods wil. Het schept niet alleen nieuwe ruimte in je eigen hart. Het maakt ook de weg vrij voor de ander om tot inkeer en berouw te komen, als dat nog niet is gebeurd. Vergeven is op die manier een oefening in liefhebben omdat God ons eerst heeft liefgehad.

Wanneer jij je verdriet en woede teruggeeft aan God, en daarmee aan Jezus Christus, hoef je het niet langer zelf bij je te dragen. En vernietigt het jou niet langer. Hij draagt het voor je. En Hij is ook de Rechter die op zijn tijd tot het juiste oordeel komt.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.