Leesmenu 19 november

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 19 november.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 19 november – Dagtekst

Er komt een nieuwe koning

9 Dit zegt de Heer: ‘Op de berg Sion moet iedereen juichen! In Jeruzalem moet iedereen vrolijk zijn! Want jullie koning komt eraan. Hij is rechtvaardig, en hij overwint zijn vijanden. Hij is vriendelijk. En hij rijdt op een ezel, op een jonge ezel.
10 Dan komt er een einde aan alle oorlog. Alle wapens worden vernietigd. En er zullen geen strijdwagens en geen paarden meer zijn in Israël en Jeruzalem.
Jullie koning zal zorgen dat er vrede komt tussen de volken. Hij zal heersen over de hele aarde: van het oosten tot het westen, van het noorden tot het zuiden.’

Morgengebed: Zacharia 9:9-10 

Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

De koning op het ezelsveulen

Zacharia mag alvast zien wat er over vierhonderdvijftig jaar gaat gebeuren. Er is een nieuwe koning voor Jeruzalem in aantocht. Deze komt niet zoals de andere koningen op een Koninklijke strijdwagen, getrokken door machtige paarden. Nee, deze koning rijdt in alle eenvoud Jeruzalem binnen op een ezel: het is Jezus, Gods Zoon. En alle omstanders bewijzen hem op dat moment koninklijke eer en hulde. (Mat. 21:5, Joh. 12:15.)

Zacharia mag ook weten wie het is: Gods Gezalfde (de Messias), die hij al eerder heeft aangekondigd als ‘mijn dienaar’ en als ‘de telg'(Zach.3:8, 6:12).

Het is voor gewone stervelingen bijna niet te begrijpen dat de Bijbel godsspraken bevat die elke keer zo letterlijk uitkomen. De Bijbel bestaat uit zesenzestig boeken, geschreven door totaal verschillende mensen, gemiddeld verspreid over een periode van circa tien eeuwen.

De rode draad wordt steeds gevormd door Gods beloften om voorgoed af te rekenen met het kwaad dat het leven van de mens en zijn schepping heeft verziekt. Die draad verbindt zich onder weg met Gods ontferming, troost en liefde, maar ook de afstraffingen van eigenwijs gedrag.

Soms laat de vervulling van die beloften en oordelen eeuwenlang op zich wachten, maar het gebeurt uiteindelijk precies zoals God heeft bepaald.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 19 november.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm