Leesmenu 19 september

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 19 september.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

  • Psalmen 95 (uitnodigingspsalm morgengebed) & 96
  • Psalm 96

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed Deel dit bericht via Twitter

Leesmenu 19 september – Dagtekst

Jeremia waarschuwt de Judeeërs

19 Jeremia zei: ‘Luister! Jullie zijn de laatste Judeeërs die nog overgebleven zijn. De Heer heeft tegen jullie gesproken. Ga niet naar Egypte! Vergeet niet dat ik jullie gewaarschuwd heb. 20-21 Jullie hebben zelf gevraagd om een antwoord van de Heer. Jullie zeiden tegen mij: ‘Bid voor ons! Bid tot de Heer, onze God. En vertel ons alles wat hij zegt! Dan zullen wij doen wat hij wil.’ Nu heb ik jullie verteld wat God gezegd heeft. Maar jullie luisteren niet naar zijn boodschap! Jullie luisteren niet naar de stem van de Heer, jullie God. Jullie houden je dus niet aan je belofte, en daarom zullen jullie sterven.22 Denk maar aan wat ik gezegd heb: Jullie zullen sterven door oorlog, hongersnood en vreselijke ziektes. Dat zal gebeuren in het land waar jullie willen gaan wonen.’

Avondgebed:  Jeremia  42:19-22  

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Een allesbepalende keuze

De legeraanvoerders, waaronder ene Jochanan, hebben via Jeremia God geraadpleegd met een berouwvol hart. Wat kunnen ze nu het beste doen, nu ze nog maar met een handje vol mensen – voornamelijk de allerarmsten – over zijn in Juda.

God heeft ze bij monde van Jeremia laten weten dat Hij genade voor recht zal laten gelden, dat Hij naar ze zal omzien. Voorwaarde is dat ze in hun land blijven. Maar deze boodschap valt helemaal verkeerd bij de bevelhebbers over het leger. Ze zijn bang voor de dreiging van nieuw geweld, voor honger en voor een terreurbewind van de vazalregering van Nebukadnessar.

Veel liever willen ze uitwijken naar Egypte. Daar verwachten ze in vrede en veiligheid een nieuw bestaan op te kunnen bouwen. Maar Egypte is voor het volk van God sinds hun uittocht zoiets als een no-go area: God heeft terugkeer naar dat land ten strengste verboden (Num. 11:20; Deut.37:16).

Jeremia voelt al aankomen dat ze niet zullen luisteren. Dus nogmaals waarschuwt hij Jochanan en de zijnen, wat de gevolgen zullen zijn wanneer ze toch naar Egypte gaan. God zal ze dan juist straffen met alles waarvoor ze nu bang zijn. Durfden ze maar te vertrouwen op de zegen van Gods goedheid, en genade!

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 19 september.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm