Leesmenu 2 april Goede Vrijdag

 

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu  2 april.

De Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen.

Vandaag is het Goede Vrijdag  de vrijdag voor Pasen. Dit is de dag waarop  christenen de kruisiging en dood van Jezus herdenken. Hij stierf op een heuvel, net buiten de stad Jeruzalem. Een heuvel die de vorm had van een schedel:  Golgotha genaamd.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 2 april  – Dagtekst Goede Vrijdag

Gods boodschap is de waarheid

13 Vader, ik kom naar u toe. Ik vraag u al die dingen nu ik nog in de wereld ben. Want ik wil mijn vreugde doorgeven aan mijn leerlingen. Ik wil dat hun vreugde volmaakt is. 14 Ik heb uw boodschap aan hen doorgegeven. Ze worden gehaat door de mensen van deze wereld, omdat ze niet bij deze wereld horen. Net zoals ik niet bij deze wereld hoor. 15 Vader, ik vraag u niet om mijn leerlingen uit deze wereld weg te halen. Ik vraag u om hen te beschermen tegen de macht van het kwaad. 16 Mijn leerlingen horen niet bij deze wereld. Net zoals ik niet bij deze wereld hoor. 17 De waarheid is de boodschap die bij u vandaan komt. Zorg dat mijn leerlingen die waarheid leren kennen, zodat ze voorbereid zijn op hun taak. 18 Want ik stuur hen de wereld in om uw boodschap bekend te maken. Net zoals u mij naar deze wereld gestuurd hebt. 19 Ik ben klaar voor mijn taak: ik zal mijn leven voor hen geven. Ook mijn leerlingen moeten voorbereid zijn op hun taak. Daarom moeten ze de waarheid leren kennen.

Jezus bidt voor alle gelovigen

20 Vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik bid voor alle mensen die in mij zullen geloven als ze uw boodschap horen. 21 Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt.

Middaggebed: Johannes 17:13-21

De tekst in deze uitgave is ontleend an: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Het gebed van de Hogepriester om eenheid en liefde

Jezus belichaamt de verbinding tussen hemel en aarde met dit gebed, dat Johannes ‘het Hogepriesterlijk gebed’ noemt (zie NBG-vertaling 1951).  De hogepriester had van oudsher als taak verzoening te bewerken tussen God en het volk door het brengen van het allerheiligste verzoeningsoffer. Jezus staat op het punt zijn taak als Hogepriester op te pakken bij de aanvang van Gods nieuwe wereld: Hijzelf is het Lam van God dat zal sterven om verzoening te bewerken tussen God en de oude wereld.

Aan het slot van zijn gebed breidt Jezus zijn zorg voor zijn leerlingen uit naar alle gelovigen. Naar alle mensen die door het getuigenis van de leerlingen toegevoegd worden aan zijn kudde, zijn kerk.

Hij vraagt zijn Vader of Hij geloofsverbondenheid in liefde en eenheid zal bewerken in de harten van al die gelovigen. Samen zullen zij de kerk op aarde zijn die tot doel heeft de eenheid te weerspiegelen die er ook tussen God en zijn Zoon Jezus Christus is.

Jezus bidt zijn Vader daarom met klem al deze geliefden te beschermen tegen de macht van het kwaad. Satan, de belichaming van het kwaad, zal immers alles doen om Jezus’ kerk kapot te maken, wanneer hij  ook maar enige kans krijgt. Bederf van binnenuit is het meest effectief!

Uit:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag

©Elise G. Lengkeek
Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.