Leesmenu 2 december

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 2 december.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 2 december – Dagtekst

Jesaja heeft medelijden met Moab

5 Ik heb medelijden met de Moabieten. Ik weet dat ze zullen vluchten! Ze zullen vluchten naar het zuiden, helemaal naar de steden Soar en Eglat-Selisia. Huilend en jammerend gaan ze verder, de weg omhoog naar de steden Luchit en Choronaïm.
6 Het land van de Moabieten is leeg en dood, nergens groeit meer iets. Het gras is geel geworden. En zelfs in de rivier de Nimrim staat geen water meer. 7 De Moabieten hebben bijna niets meer. Maar de paar dingen die ze nog hebben, nemen ze mee naar de overkant van de Wilgenrivier. Alleen daar is het veilig.
8 In heel het land Moab hoor je mensen huilen. Van het zuiden tot het noorden hoor je hen klagen en jammeren. 9 Het water in de rivier de Dimon is al rood van het bloed. Maar de Heer zal zorgen dat het nog erger wordt. Hij stuurt leeuwen op de Moabieten af. Die leeuwen zullen hen aanvallen en het hele land verwoesten.

Avondgebed: Jesaja 15:5-9

 De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Is Moabs lot is bezegeld?

De straf die Moab boven het hoofd hangt, grijpt ook Jesaja aan. Hij ziet immers de beelden van huilende en jammerende mensen die zichzelf in veiligheid proberen te brengen: al die mannen, vrouwen en kinderen van het volk Moab.

Moab is een broedervolk van Israël. De Moabieten zijn nakomelingen van Lot, de neef van Abraham. Maar ze hebben van oudsher een vijandige houding aangenomen tegenover het volk Israel. Vervuld van hoogmoed en trots hebben ze hun vijandschap door de eeuwen heen bestendigd. Dat is nog steeds het geval, wanneer Jesaja die akelige droom over de Moabieten krijgt.

Is er nog een escape voor Moab, heeft Jesaja zich misschien afgevraagd? Ja, God heeft niet alleen Jesaja, maar ook Jeremia en andere profeten laten weten dat het altijd mogelijk is aan zijn aangekondigde oordelen te ontkomen (Jer.18:7-10)!

Ieder mens, ieder volk mag delen in Gods bescherming en vrede. En iedereen krijgt tijdig genoeg waarschuwingen om bij zichzelf te rade te gaan of hij kiest voor leven in Gods licht of in wereld die hem, God, liever uit de weggaat.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 2 december.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van € 25 als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm