Leesmenu 2 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 2 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu- scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgemootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 2 februari  – Dagtekst

De Israëlieten krijgen eten

13 Die avond kwamen er heel veel vogels aanvliegen. Ze kwamen in het kamp van de Israëlieten terecht.
De volgende ochtend regende het zachtjes.14 Toen het droog werd, was de grond in de woestijn bedekt met een dun wit laagje. Het leek net of het gevroren had. 15 De Israëlieten zagen het, maar ze begrepen niet wat het was. ‘Wat is dat?’ zeiden ze tegen elkaar. Mozes zei: ‘Dat is het brood dat de Heer jullie te eten geeft. 16 Hij wil dat je er zo veel van opraapt als je nodig hebt. Iedereen mag 2 kilo oprapen voor elke persoon die in zijn tent woont.’
17 De Israëlieten deden wat Mozes gezegd had. Sommigen raapten meer op dan anderen, 18 maar niemand had te veel of te weinig. Iedereen had genoeg.

Morgengebed: Exodus 16: 13-17

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Israëls 1e woestijnervaring

Weg uit de slavernij van Egypte: wat leek dat een aantrekkelijk idee, zo op het eerste gezicht. Maar eenmaal in de woestijn, verlost van farao’s woede, krijgt het volk Israël het zwaar voor de kiezen.  Hoe komen ze aan water? Wie zal er voor brood zorgen in de woestijn. En wat verlangen ze naar de lekkere vleespotten die ze hadden in Egypte. Mozes krijgt de schuld. Ze mopperen er flink op los. Waarom heeft hij dit allemaal losgehaald. Zijn ze hier naartoe gebracht om en masse te sterven?

Brood uit de hemel

God hoort het geklaag en gejammer aan. Het volk heeft al een paar keer eerder kennis gemaakt met Zijn almacht en majesteit. Het is kennelijk niet genoeg om de Israëlieten  te sterken in het geloof dat de God die hen verlost heeft van farao ook in de woestijn voor hen zal zorgen. God draagt Mozes op het volk voor Hem te laten knielen. Dan zal Hijzelf verschijnen en vertellen wat Hij gaat doen: vanavond zal er vlees komen, vanaf morgen is er elke dag genoeg brood uit de hemel. Voor iedereen!

©Elise G. Lengkeek