Leesmenu 2 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 2 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 2 januari – Dagtekst

De schepping

Het begin

11 In het begin maakte God de hemel en de aarde.

Morgengebed: Genesis 1:1

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap 

Wat er was in het begin?

Het nieuwe jaar opent de Bijbel traditiegetrouw met het boek Genesis (=wording). Het ontvouwt Gods plan met Zijn schepping en in het bijzonder met de kroon daarop: de mens, naar Zijn evenbeeld gemaakt. De eerste hoofdstukken nemen ons mee in een poëtische vertelling over Gods voornemen om de aarde en de hemel( die kennelijk al veel langer bestonden!) klaar te maken voor bewoning en ontginning.  Een prachtige planeet waarop zich in alle veelkleurigheid en creativiteit leven kon ontwikkelen.

De echo van deze wordingsgeschiedenis vinden we in het Evangelie naar Johannes, de apostel die een zeer geliefde en intieme vriend was Jezus Christus, die Niemand minder was dan Het Begin en Het Einde van alle geschapen dingen, zichtbaar en onzichtbaar. Hij is Zelf het Woord van God. Lees maar mee:

Het Woord van God

1 In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is er niets ontstaan. 4 In het Woord was leven, en dat leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen doven.

Johannes 1: 1 

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap 

Lees en beleef in het jaar dat voor je ligt elke dag opnieuw het geheim van God voor jouw leven. Het mysterie  dat Hij heeft geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus, Redder van een mensheid verloren in schuld, in Jesaja 9: 5b  aangeduid als:

Wijze Bestuurder,
Sterke God,
Vader voor Altijd,
Koning van de Vrede.

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter