Leesmenu 2 juli

Sterk leiderschap

Josia was acht jaar toen hij aan de macht kwam. Hij regeerde eenendertig jaar in Jeruzalem. Hij deed wat de Heer van hem vroeg en volgde het voorbeeld van zijn voorvader David. In niets week hij van het rechte pad af. In zijn achtste regeringsjaar, toen hij nog een jongen was, begon hij de wil van de God van zijn voorvader David te doen;
(…)
29 De koning liet alle familiehoofden van Juda en Jeruzalem bij zich komen. 30 Toen ging hij naar de tempel, gevolgd door alle inwoners van Juda en Jeruzalem, de priesters en de levieten, kortom door de hele bevolking, van groot tot klein. Hij las hun de tekst voor van de Rol van het Verbond die in de tempel van de Heer was gevonden. 31 Daarna ging hij op zijn vaste plaats staan en sloot ten overstaan van de Heer een verbond. Hij verklaarde dat zij de Heer zouden volgen, zijn geboden, regels en wetten uit volle overtuiging nakomen en het verbond zouden uitvoeren, zoals het in die rol was verwoord en vastgelegd. (…) 33 Josia verwijderde alle afgodsbeelden uit alle gebieden die de Israëlieten toebehoorden, en verplichtte alle inwoners van Israël de Heer, hun God, te dienen. Zolang hij leefde, bleven zij trouw aan de Heer, de God van hun voorouders.

 

Morgengebed: 2 Kronieken 34 verzen 1-3a en 29-33 

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Leesmenu 2 juli  – Sterk leiderschap

Weer zo’n jonkie dat het koningschap erft over Juda! Josia is nog maar acht jaar als hij de troon bestijgt: een bijzonder begenadigd kind. In het achtste jaar van zijn regering – hij is inmiddels 16 geworden – is hij met zijn hele hart erop gericht de God van zijn voorvader David oprecht te dienen.

Het is 10 jaar later. Hij is nog steeds bezig het land te zuiveren van alles wat met de afgodendienst te maken had. En ondertussen herstelt hij vast de tempel. Tijdens die herstelwerkzaamheden vindt hogepriester Chilkia een boekrol. Daarin blijkt Gods verbond met Israël te staan. Compleet met alle do’s en don’ts.

Uitstel, geen afstel

De paniek slaat toe. Josia laat de hogepriester met de rol naar een profetes gaan om te weten te komen wat God nu van hem verwacht in zijn rol als leider. Zij verkondigt het Woord van God: zijn geduld met dit volk is ten einde. Alle inspanningen van Josia ten spijt, gaat hij het aangezegde oordeel wel voltrekken.

Maar Hij is ook genadig voor deze koning, die wel verantwoordelijk en sterk leiderschap laat zien. Zo lang hij regeert, zal God hem zegenen. Want met hem als voorganger dient het volk de Heer zijn God. Met overtuiging en ernst. Zo ontvangt het volk tot aan de dood van Josia de zegen van diens leiderschap.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

 

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.