Leesmenu 2 juni

Wat is een man zonder vrouw?

11 Overigens is voor ons die geloven in de Heer, de vrouw niets zonder de man en de man niets zonder de vrouw. 11 En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.
12 Want zoals de vrouw is uit de man, zo ontstaat ook de man weer door de vrouw, maar God is de oorsprong van alles.

1 Korintiers 11 verzen 11-12

Leesmenu 2 juni – Wat is een man zonder vrouw?

Ooit heeft de zondeval in Genesis 3 vers 15 een breuk veroorzaakt in het hechte bondgenootschap van man en vrouw. God had ze aan elkaar gegeven bij zijn schepping omdat ze elkaar fantastisch aanvullen.

In Genenesis 3 vers 16 spreekt God de straf uit die de vrouw (Eva) op haar hals heeft gehaald met de verleiding van haar man om Gods verbod te overtreden:

16 Tegen de vrouw zei hij:
‘Zwaar zal ik je zwangerschap maken,
met pijn breng je kinderen ter wereld.
Verlangen zul je naar je man,
hij zal je heerser zijn.’

Genesis 3 vers 16

Wat is een vrouw zonder man?

Het heeft in de geschiedenis van de mensheid tot onderdrukking en achterstelling van de vrouw geleid in allerlei culturen. Het goede nieuws is dat Jezus Christus door zijn zoenoffer deze vloek te niet gedaan heeft. In Hem zijn man en vrouw opnieuw samen mens. Samen geroepen om elkaar aan te vullen in hun eigenheid en oorsprong.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.