Leesmenu 2 mei

Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham

Leesmenu 2 mei start in het middaggebed opnieuw met de lezing uit de Evangeliën. Matteüs 1 opent met het plaatsen van Jezus, de Zoon van God,  naar zijn menselijke oorsprong. Hij is de zoon van David, over wie David zoveel heeft geprofeteerd in zijn Psalmen. Ook in de dagpsalm Psalmen 9, verzen 8 -11.

Jezus, de Zoon van God, legde vrijwillig zijn hemelse majesteit en glorie neer. Om een mens te worden als wij. Om ons tot in het diepst van ons menselijk bestaan en de kern van onze ellende op te zoeken en nabij te zijn.

Het tijdstip van zijn komst in de wereld, vanaf de eerste mens Adam tot aan zijn eigen geboorte uit de maagd Maria zit vol heilige symboliek: 3 keer 14 geslachten. Matteüs besluit het geslachtsregister van Jezus met de woorden:

‘Er zijn dus veertien geslachten vanaf Abraham tot David, veertien vanaf David tot de Babylonische ballingschap en veertien vanaf de ballingschap tot Christus.

Matteüs 1 vers 17

Getalssymboliek in de Bijbel

Jezus’ komst in de wereld vindt dus plaats in het 42ste geslacht. Wie de Bijbel leest, ontdekt al gauw dat God  in zijn openbaring aan mensen vaak gebruik maakt van de symbolische functie van taal en teken.

Het getal 3 staat voor het goddelijke. Denk aan de drie-eenheid van God, Jezus die op de derde dag opstaat uit de dood. Het getal 4 voor het aardse, het menselijk. Denk aan de vier windstreken, de vier seizoenen, de vier dieren voor Gods troon in het boek Openbaring.

Het getal 42 komt ook geregeld voor in het Bijbelboek Openbaring, waaronder in hoofdstuk 11 vers 2 en 13 vers 5, Maar ook in het Bijbelboek Daniël, hoofdstukken 7 en 12 en in het Evangelie volgens Lucas. Die 42 maanden worden daarin ook wel aangeduid als 3,5 jaar of 1260 dagen.

In al die verschillende tijdsaanduidingen voor die periode  lijken het te gaan over een beperkte tijd van beproeving en verdrukking voor de kerk. Voor wie geloven in Jezus Christus als enige Weg naar verlossing en vergeving van zonden.

Hoe zou het getal 42 symbolisch opgevat kunnen worden? Misschien zo:  de uitkomst van 6 × 7  is 42. Het is bekend dat het getal van de mens 6 is en dat van God 7.

Staat het getal 42 symbool voor het moment dat de mens op zijn hoogtepunt is en alles in de strijd werpt om zich met God te meten? En zou daarmee de volheid van de tijd bereikt zijn? Dus daarmee het eind van deze tijd en deze wereld?

Spannend en mysterieus

De getalssymboliekin de Bijbel is spannend en mysterieus. Het prikkelt om erbij stil te staan en te duiden. Maar dat vereist ook de nodige terughoudendheid. De Bijbel is geen puzzelboek. Ook na ruim 2000 jaar houdt  het levende Woord van God ons hart, ons verstand en onze emoties bezig.

En tot de tijd dat God zijn beloften daadwerkelijk vervult, blijft het mysterie -alles wat ons ontglipt – ons prikkelen. We zijn geroepen om op de tast te durven leven en vragen te blijven stellen.

Lees meer over getalssymboliek in de Bijbel.

©Elise G. Lengkeek

De Bijbeltekst in dit fragment is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, een uitgave van Jongbloed, Heerenveen © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

9 tm 11 1 Sam. 29 Matt. 1

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.