Leesmenu 2 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 2 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 2 november – Dagtekst

Delen in lief & leed

14 Want u, broeders en zusters, bent in het voetspoor getreden van Gods gemeenten in Judea, die verbonden zijn met Christus Jezus. U hebt immers van uw eigen landgenoten hetzelfde te lijden gehad als zij van de Joden, 15 die de Heer Jezus en de profeten hebben gedood en ons hebben verjaagd, die God niet behagen en alle mensen vijandig zijn 16 door ons te verhinderen aan de heidenvolken bekend te maken hoe ze gered kunnen worden. Zo zijn ze voortdurend bezig de maat van hun zonden vol te maken. Maar God heeft voorgoed over hen geoordeeld.

Avondgebed: 1Tessalonicenzen 2:14-16

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 

Delen in lijden en vernedering

Lijden en vernederingen ondergaan omwille van het geloof in Christus Jezus: de gelovigen in Tessalonica kunnen er over meepraten. Net als Paulus worden ze vervolgd door hun landgenoten.  Paulus herinnert de gemeente in Tessalonica eraan dat zij, net als Paulus in het voetspoor van Jezus gaan die door de Joden, zijn eigen volksgenoten, werd veracht en veroordeeld. Hij verdedigt zich tegen de felle kritiek van de Joden die niets moeten hebben het evangelie van Jezus Christus.

Tegen de verdrukking in

Het werk van Satan is erop gericht om het evangelie te dwarsbomen en ervoor te zorgen dat het niet verspreid wordt onder de heidenen. Paulus doorziet echter zijn plan. om de niet-bekeerde Joden voor zijn karretje te spannen. Het volk Israël dat zijn profeten dood: daarover hebben profeten als Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Hosea en Amos keer op keer het oordeel van God afgekondigd. En nu zijn de apostelen, en ieder die Christus Jezus volgt, het slachtoffer. Paulus weerlegt in zijn 1e brief aan de Tessalonicenzen de beschuldigingen van de joden ‘oude stijl’. Daarnaast wijst hij, in navolging van de profeten,  op Gods komend oordeel dat al die hoogmoedige lieden zal treffen, die hun traditie aanbidden in plaats van de levende God, die ook Heer is over alle vormen van traditie.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.