Leesmenu 2 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 2 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 2 oktober – Dagtekst

Ezechiël klaagt de valse profeten aan

1-2 De Heer richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, klaag de profeten van Israël aan die verkondigen wat ze zelf hebben bedacht. Vraag hun te luisteren naar wat ik te zeggen heb. [zie bij 1] Dit zeg ik, God, de Heer: Deze profeten gaan hun ondergang tegemoet. Dwazen zijn het, die afgaan op hun eigen ingevingen en zelf hun visioenen verzinnen. 4-5 Jullie profeten, o Israël, zijn net vossen, die alles ondergraven. Ik zeg hun: Jullie zijn niet op de bres gaan staan, jullie hebben geen muur om het huis van Israël opgetrokken, zodat het zou kunnen standhouden in de strijd op de dag dat ik, de Heer, mijn vonnis voltrek. [zie bij 4] Hun visioenen, o Israël, zijn bedrieglijk, hun voorspellingen onbetrouwbaar. Zij beweren in mijn naam te spreken, maar ik, de Heer, heb hen niet gestuurd. En dan verwachten ze zeker dat hun woorden zullen uitkomen!

Avondgebed:  Ezechiël 13:1-7

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

De prijs voor eigenmachtig optreden…

Wat zal Ezechiël zijn uitgelachen en weggehoond door iedereen in zijn omgeving! Eerst moet hij z’n huis leeghalen en doen alsof hij in ballingschap gaat. God draagt het hem op en hij gehoorzaamt, het hoongelach trotserend. ‘Is er niemand die aan je gevraagd heeft wat je aan het doen bent? ‘vraagt God hem de volgende dag. Wat Ezechiël’s antwoord is, lezen we niet. Wel wat God hem zegt te antwoorden aan wie wil weten. Alles wat hij doet zal een teken zijn voor het komende oordeel (Hoofdstuk 12).

Vervolgens krijgt Ezechiël -net als Jesaja en Jeremia vóór hem – opdracht alle valse profeten de wacht aan te zeggen, de vrouwelijk waarzegsters incluis. De Heer is woedend over de valse verwachtingen die ze hebben gewekt bij het volk. Hij stelt hun leugens aan de kaak:  dat het allemaal wel meevalt.; en dat Jeruzalem in vrede zal leven.  Ze hebben het volk misleid en zijn ondergang bewerkstelligd door hun eigenmachtig optreden. De prijs die ze daarvoor gaan betalen, krijgen ze nu te horen van Ezechiël

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.