Leesmenu 2 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 2 september

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 2 september – Dagtekst

Adam en Christus

12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door die zonde de dood, en de dood is het lot van alle mensen geworden, omdat ze allemaal gezondigd hebben. 13 Er was al zonde in de wereld voordat de wet van Mozes er was, maar als er geen wet is, wordt zonde niet aangerekend. 14 Toch heerste van de tijd van Adam af tot aan de tijd van Mozes de dood ook over hen die niet op dezelfde manier als Adam hadden gezondigd door een gebod te overtreden. Adam is een beeld van hem die komen moest.
15 Maar de overtreding van Adam staat niet op één lijn met wat God ons heeft gegeven. Want door de overtreding van één mens moest de mensheid sterven. Maar veel en veel overvloediger is de genade van God en het geschenk dat hij de mensheid uit pure goedheid gaf, namelijk die ene mens Jezus Christus. 1

Avondgebed: Romeinen 5:12-15

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). 1996 ©Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

 Eén voor allen: Adam’s zonde

Adam was de 1e mens die God schiep. Hij was ook de 1e mens die toegaf aan de verleiding van slang (satan) en  liet daarmee de zonde in zijn leven toe. Paulus beschrijf  de afschuwelijke gevolgen: met de zonde van die ene mens Adam kwam de dood en het verderf in de wereld en trof het hele menselijk geslacht als een besmettelijke ziekte.

De Moederbelofte

God heeft het niet toegelaten dat Satan Zijn schepping voor goed zou vernietigen door de val van Adam (en  Eva). Hij had al in Genesis 3: 15 beloofd dat Hij een nieuw begin zal gaan maken. Genesis 3:15 heet daarom wel de moederbelofte: het is de belofte dat Jezus Christus, Zijn Zoon,  Satan zal overwinnen.

15 Vijandschap zal er zijn
tussen jou en de vrouw,
tussen al jullie nakomelingen:
zij zullen jouw kop vertrappen,
jij zult hen in de hiel bijten.’

Genesis 3 vers 15

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). 1996 ©Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Eén voor allen: Christus’ genade

Tegenover de ramp van Adams vergissing, zet God het geschenk van Zijn genade: Jezus Christus was de Enige die in staat zou zijn de zonden van alle mensen te niet te doen door Zijn leven te offeren.  Wie gelooft dat Hij de Messias, de Middelaar tussen God en ons, onze Redder en Verlosser is en ons in Hem eeuwig leven schenkt, is 100% vergeven.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.