Leesmenu 20 augustus

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 20 augustus.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 20 augustus

Als een dief in de nacht

8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
8 Verlies één ding niet uit het oog, vrienden: voor de Heer is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 9 De Heer stelt wat hij heeft beloofd, niet uit, zoals sommigen denken. Hij heeft alleen maar geduld met u. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen.
10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.

Nachtgebed 2 Petrus 3:8-10

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Als een dief in de nacht

Als een dief in de nacht! Zo zal de dag van de Heer aanbreken. Op een doordeweekse dag misschien, terwijl ik net terugkom van de supermarkt. Terwijl mijn kind aan de andere kant van de wereld aan het backpacken is. En er op dat moment oorlogen woeden in het Midden-Oosten, dan wel ergens  in Oost-Europa. Wie zal het zeggen?

Petrus spreekt Jezus na

Petrus besluit zijn 2e brief aan de christenen in Klein-Azie met de oproep om waakzaam en alert te zijn. Om goed na te denken over wat je doet en waarom en wie je uiteindelijk wil volgen. Hij gebruikt min of meer dezelfde woorden als Jezus, vlak voor Hij zijn dood tegemoet ging, en Hij zijn volgelingen dit op het hart bond:

43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken.
44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Matteüs  24 verzen 43, 44

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

 Waakzaam en alert blijven

Waakzaam en alert blijven is overigens iets anders dan passief afwachten. God vraagt van ons Hem te verwachten als iemand die elk moment kan arriveren. Maar zo lang het nog niet zo ver is, gaat het gewone leven door. Zo ook het bidden en werken met een ontvankelijk hart en liefdevolle  handen die omzien naar minderbedeelden.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.