Leesmenu 20 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 20 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 20 februari  – Dagtekst

Johannes vertelt hoe je moet leven

10 De mensen vroegen aan Johannes: ‘Wat moeten we doen om goed te leven?’ 11 Hij antwoordde: ‘Stel dat je twee hemden hebt. Geef er dan één aan iemand die helemaal geen hemd heeft. En deel je eten met mensen die honger hebben.’

Middaggebed: Lucas 3:10-11

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Waarom is die doop zo belangrijk?

Wanneer Johannes klaar is voor zijn taak als profeet, start hij met zijn boeteprediking weliswaar in de woestijn. Maar het is daar kurkdroog, dus je kunt er zelden iemand dopen. Het gebied rond de rivier de Jordaan is dus een betere optie als werkterrein. Waarom hamert Johannes er toch zo op dat de mensen zich moeten laten dopen? De doop (ook wel het bad van de onderdompeling genoemd) reinigt de mens die oprecht vergeving zoekt van alle bewuste en ondoordachte of onbewuste zonden, weet hij.

Een keiharde boodschap

De mensen stromen inderdaad massaal toe om zich te laten dopen. Velen hebben denken dat binnenkort de messias zal terugkomen. Maar Johannes prikt bij velen dwars door hun masker heen: wie komt om zich te laten dopen zonder werkelijk berouw te hebben, pakt hij keihard aan. Wie denken ze wel dat ze zijn! Kinderen van Abraham? Ja zeker, maar Abraham geloofde en dat keurde God van harte goed. Deze mensen schijnen echter te denken dat God het zo nauw zal nemen met hun zonden.

De do’s en don’ts voor een gezegend leven

Er gaat een schok door de menigte. Dus zo serieus is die doop kennelijk toch wel. De een na de ander vraagt: ‘Wat moeten we dan vanaf nu doen om goed te leven?’ Johannes  advies ligt volledig in de lijn met Jezus later zijn leerlingen op het hart bindt. En wie ook maar waarde hecht aan Zijn woorden. In de Bergrede (Matteüs 5) is geeft Jezus een soort opsomming van de do’s en don’ts. Eigenlijk legt de Bergrede het liefdevolle karakter van Gods Wet bloot: heb zorg voor elkaar. Altijd. Overal.

©Elise G. Lengkeek