Leesmenu 20 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 20 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 20 januari  – Dagtekst

Jozef bij Potifar

Jozef wordt verkocht aan Potifar

391 Jozef was naar Egypte gebracht. Daar hadden de handelaars hem verkocht aan een Egyptenaar die Potifar heette. Potifar had de leiding over de lijfwacht van de farao. 2 De Heer hielp Jozef, zodat het goed met hem ging. Hij mocht in het huis van Potifar werken.
3 Potifar begreep dat de Heer Jozef hielp. Want alles wat Jozef deed, ging goed. 4 Daarom had hij vertrouwen in Jozef. Jozef werd zijn persoonlijke dienaar. Potifar gaf hem ook de leiding over alles wat er in zijn huis gebeurde. Jozef zorgde voor al zijn bezittingen.
5 Vanaf die tijd ging het goed met al het bezit van Potifar, in zijn huis en op het land. Daar zorgde de Heer voor, omdat Jozef bij Potifar in dienst was. 6 Potifar liet alles aan Jozef over. Hij bepaalde zelf alleen nog maar wat hij elke dag wilde eten. Verder hoefde hij nergens meer aan te denken.

Avondgebed: Genesis 39:1-6

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Jozef als slaaf verkocht

Wat zal Jozef bang zijn geweest, toen zijn broers hem zo ruw behandelden en hem zelfs van plan waren te doden. Ten slotte is hij als slaaf verkocht aan Ismaëlieten die op weg waren naar Egypte. Het idee alleen al… Slaaf zijn betekent dat je iemands ‘gevangene’ bent voor het leven.  Nooit meer zelf beslissen over waar je zult gaan of staan. Nooit meer terug kunnen naar huis, naar vader die vast vreselijk ongerust is. Wat gaan de broers hem vertellen? Jozef komt het pas heel veel jaren later te weten…

God zegent Jozef

Voorlopig is hij de slaaf van een vooraanstaande hoveling van de farao, Potifar. Hij schikt zich in zijn lot en ontpopt zich als een voortreffelijk manager van Potifars zaken en huishouding. De tekst vermeldt ook wat de bron is van Jozefs kracht: de Heer staat hem in alles bij. Zoals Hij ook Jacob in al zijn ondernemingen zegende toen die nog bij Laban woonde. En zoals Hij daarvoor al Abraham rijk maakte , juist toen die het slechtste stuk grond overhield na de keuze van zijn neef Lot voor de groene Jordaanvallei.

Abrahams nageslacht: een bron van zegen

God licht hier al een tip van Zijn belofte aan Abraham op: zijn nageslacht wordt een bron van zegen voor alle volken (Genesis 12:2-3;30:27). Het is wel frappant dat de geschiedenis leert dat, ondanks verdrukking en bespotting, uitgerekend Joodse wetenschappers, denkers, zakenmensen en uitvinders  de wereld welvaart, vrede en zegen hebben bezorgd. En dat is ook al die eeuwen al een doorn in het oog van hun fervente tegenstanders, die zich – bewust of onbewust – door Satan laten inspireren.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter