Leesmenu 20 juni

Een heilige kus?

Slot van de brief

11 Tot slot, vrienden, wees blij, ga weer leven als goede christenen, en luister naar mijn waarschuwingen. Maak geen ruzie met elkaar, maar leef in vrede. God zal bij jullie zijn met zijn liefde en vrede. 12 Groet elkaar met een heilige kus. Ik doe jullie de groeten van alle christenen die bij mij zijn.
13 Ik wens jullie allemaal toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is, dat God jullie zijn liefde geeft, en dat de heilige Geest een eenheid van jullie maakt.

Nachtgebed: 2 Korintiërs 13 :11-13

Een heilige kus?

In de tijd van Paulus was het gewoon elkaar met een kus te verwelkomen. Je ziet dat ook nu nog geregeld op tv wanneer mensen in het Midden-Oosten elkaar begroeten. Maar wat is dan een heilige kus?

De kus waar Paulus op doelt, heeft geen erotische bedoeling of uitwerking. Het is een oprechte en hartelijke begroeting tussen twee mensen die elkaar het goede wensen en elkaar hoog achten.

Vergeven en vergeten

Het is – in tegenstelling tot de judaskus ( Lucas 22 vers 48)  – een uiting van innige liefde en onderlinge verbondenheid tussen mensen die elkaar herkennen als broeders en zusters van het huisgezin van God. Daarnaast is deze kus een uiting van verzoening en vergeving.

De oproep van Paulus aan de gemeente van Korinthe om elkaar te groet met een heilige kus treft doel. De onderlinge vrede en eenheid was immers ver te zoeken vanwege het gif dat de nepapostelen hadden verspreid. Paulus hoopt dat ze na het voorlezen van de brief in de gemeente nu eindelijk in vrede naar hun huis en leven mogen terugkeren.

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.