Leesmenu 20 mei

Uit stof aan het licht gekomen

Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God, onze Vader, want we zijn van Hem.
Hij die onszelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet dat wij uit stof aan het licht gekomen
slechts leven op de adem van zijn stem.

 Psalmen 103 vers 5 berijmd

Uit: Gereformeerd Kerkboek, pag. 219,  Heerenveen 2006

Leesmenu 20 mei – Uit stof aan het licht gekomen. Psalmen 103 staat op het Leesmenu van 20 mei. Daarin lezen we in vers 12 dat Hij onze zonden van ons weg neemt, en ze van ons werpt. Zo ver als het oosten is verwijderd van het westen. Dat is net zoiets als 70 x 7 maal vergeven, zoals Jezus opdroeg in Matteüs 18 (Leesmenu van 19 mei)

Vandaag letten we speciaal op vers 5 in deze berijmde versie van Psalmen 103.  Dit vers verwoordt hoe intiem Gods liefde voor ons is. We zijn van Hem. Geschapen uit het stof van de aarde: Adam als eerste.

Ook in de moederschoot

En  in de lijn van de geslachten zijn wij gevolgd. Ieder van ons gekend door God. En genoemd met een eigen naam. Vanaf onze conceptie in de moederschoot gevormd door Hem:

13 U weefde mij
in de schoot van mijn moeder,
u deed mij ontstaan.
14 Ik dank u,
want het is een wonder
zoals ik ben gemaakt.
Alles wat u maakt, is een wonder.
Dat besef ik heel goed.
15 Ik was voor u niet verborgen
toen ik in dat duister groeide,
als in het binnenste van de aarde.
16 U zag mij toen ik nog geen vorm had,
en mijn dagen waren al vastgesteld,
al geschreven in uw boek,
voor er één enkele was aangebroken.
17 Hoe diep zijn uw gedachten, mijn God,
en hoe oneindig in getal.
18 Hoe zou ik ze kunnen tellen!
Talrijker zijn ze
dan de korrels van het zand.
Telkens als ik ontwaak,
ben ik nog met u bezig.

Psalmen 139 verzen 13-18

Psalmen 103 heeft als titel ‘Heel de schepping moet de Heer danken’. Daarmee is deze Psalm een opmaat voor de lofzang van Psalmen 104 in het Avond- en Nachtgebed. Psalmen 104 bezingt Gods schepping in het licht van de ontzagwekkende luister en majesteit van God.

Met Psalmen 103 ademen Gods liefde in om die in Psalmen 104 uit te ademen in een loflied op zijn schepping.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.