Leesmenu 20 november

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 20 november.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 20 november – Dagtekst

Profetie over de dertig zilverstukken

10 Toen brak ik mijn stok Vriendelijkheid doormidden, om zo het verbond te verbreken dat de Heer met alle volken had gesloten. 11 Diezelfde dag nog werd het verbond verbroken. De veehandelaars, die mij in de gaten hielden, begrepen wat de Heer hun onder ogen wilde brengen. 12 Ik zei tegen hen: ‘Als u wilt, geef mij dan mijn loon. Zo niet, laat het dan.’ Zij betaalden mij het loon uit, dertig zilverstukken. 13 De Heer zei tegen me: ‘Dat fraaie bedrag vinden zij mij dus waard. Gooi dat maar in de smeltoven.’ Ik bracht de dertig zilverstukken naar de tempel en wierp ze de smelter toe. 14 Daarna brak ik mijn andere stok, Eenheid, doormidden. Zo verbrak ik de eenheid tussen Juda en Israël.

Morgengebed: Zacharia 11:10-14

Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

De miskende herder

Zacharia moet zich aanmelden als herder van een schapenkudde. Hij is in Babylonie geboren en met zijn familie in 538 v. Chr. teruggekeerd naar Juda, dat niet meer samen met de rest van Israël een rijk vormt, sinds de splitsing onder onder koning Salomo’s zoon Rehabeam. Symbool voor de eenheid van de kudde is de herdersstok ‘Eenheid’. De andere stok, ‘Vriendelijkheid’, symboliseert de rust die de kudde geniet. Het volk Israël is die kudde schapen.. Gods vriendelijkheid zorgt ervoor dat het door zijn vijanden met rust gelaten wordt.

De nieuwe herder treft in de schapenstal van Israël en Juda echter een puinhoop aan. Hij moet een drietal herders ontslaan die niet deugen.

Gaat het hier over de gebrekkig ingevulde functies van koning, priester en profeet? In elk geval neemt de nieuwe herder ze alle drie over – Hij is, net als later de Goede Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen (Joh. 10:11-16), zorgzaam voor zijn kudde.

Maar dan blijkt dat het vee zich tegen hem verzet…

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 20 november.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm