Leesmenu 20 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 20 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 20 november – Dagtekst

Profetie over de dertig zilverstukken

10 Toen brak ik mijn stok Vriendelijkheid doormidden, om zo het verbond te verbreken dat de Heer met alle volken had gesloten. 11 Diezelfde dag nog werd het verbond verbroken. De veehandelaars, die mij in de gaten hielden, begrepen wat de Heer hun onder ogen wilde brengen. 12 Ik zei tegen hen: ‘Als u wilt, geef mij dan mijn loon. Zo niet, laat het dan.’ Zij betaalden mij het loon uit, dertig zilverstukken. 13 De Heer zei tegen me: ‘Dat fraaie bedrag vinden zij mij dus waard. Gooi dat maar in de smeltoven.’ Ik bracht de dertig zilverstukken naar de tempel en wierp ze de smelter toe. 14 Daarna brak ik mijn andere stok, Eenheid, doormidden. Zo verbrak ik de eenheid tussen Juda en Israël.

Morgengebed: Zacharia 11:10-14

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting. 

Davids huis verworpen

Dit hoofdstuk in het boek Zacharia vraagt om nadere toelichting. In de tijd dat Zacharia optreedt, is de situatie zo dat het noordelijke stammenrijk van Israël afgescheiden is van het huis van David (Juda). Eeuwen geleden is dat gebeurd, ten tijde dat Salomo’s zoon Rechabeam aan de macht kwam. God had Salomo al voorzegd dat het zo  zou gaan.

Symbolen van eenheid en rust

De eenheid die David destijds had gebracht tussen Noord en Zuid (Israël en Juda) staat voor Zacharia symbool voor de eenheid die de Zoon van David, de beloofde messias, zal brengen voor Gods volk: de mensen die bij hem (willen) horen. Symbool voor die eenheid is de herdersstok ‘Eenheid’.  De andere stok, ‘Vriendelijkheid’, symboliseert de rust die het volk zal ontvangen omdat zijn vijanden het met rust zullen laten.

Verwerping van de messias

Maar zoals een deel van het volk destijds het huis van David verwierp, zo zal ook een deel van de Israëlieten straks deze Telg uit het huis van David, de  messias,  verwerpen. Zij volgen liever de ‘slechte herder’ die zich dan over hen ‘ontfermt’ om ze vervolgens te onderdrukken en de dood in te jagen. De nieuwe scheidslijn zal straks lopen tussen Joden en niet-Joden, tussen wie de messias, Jezus Christus, als Goede Herder wel hebben aanvaard en wie dat niet hebben gedaan.

Het verradersloon; 30 zilverstukken

Het toppunt van die verwerping is de dood van de messias door het verraad van Judas voor de som van dertig zilverstukken. De profeet Zacharia heeft het in dit hoofdstuk over dertig zilverstukken als loon voor de herder die het bestond de staf  ‘Vriendelijkheid’ door midden te breken. Zacharia verwijst met dit loon van dertig zilverstukken naar Judas, die dit geldbedrag ontving van diegenen die zich herders noemden over het volk Israel: de Farizeeen en de Schriftgeleerden

Zij zijn het die voorop zullen gaan om de messias te verwerpen en om te brengen. Slechte herders  zijn het, die het volk uiteindelijk zullen leiden naar de afgrond: naar de verschrikkelijke verwoesting van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 na Christus

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter