Leesmenu 20 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 20 september.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Leesmenu 20 september – Dagtekst

Jeremia’s profetie opnieuw genegeerd

1 Toen Jeremia geëindigd had tot het gehele volk al de woorden van de HERE, hun God, te spreken, waarmede de HERE, hun God, hem tot hen gezonden had, al die woorden, 2 zeiden Azarja, de zoon van Hosaäja, en Jochanan, de zoon van Kareach, en al die drieste mannen tot Jeremia: Gij spreekt leugens! De HERE, onze God, heeft u niet gezonden met de boodschap: Gaat niet naar Egypte om daar te verblijven. 3 Maar Baruch, de zoon van Neria, zet u tegen ons op met de bedoeling ons in de macht der Chaldeeën over te geven, ten einde ons te doden en ons in ballingschap naar Babel te voeren. 4 Zo hoorden Jochanan, de zoon van Kareach, en al de legeroversten en het gehele volk niet naar de stem des HEREN om in het land van Juda te blijven; 5 maar Jochanan, de zoon van Kareach, en al de legeroversten namen het gehele overblijfsel van Juda, hen die van alle volken waarheen zij verstrooid waren geweest, teruggekeerd waren om in het land van Juda te verblijven: 6 de mannen, de vrouwen en de kinderen, de dochters van de koning en al de mensen die Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, bij Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, had achtergelaten, ook de profeet Jeremia en Baruch, de zoon van Neria, 7 en zij trokken naar het land Egypte, want zij luisterden niet naar de stem des HEREN; en zij kwamen tot aan Tachpanches.

Morgengebed:  Jeremia  43; 1-7

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

 

Schril contrast

De trouw van Jeremia aan Gods opdracht om Zijn Woord te verkondigen staat in schril contrast met de hardnekkige ongehoorzaamheid van Jochanan en de zijnen die nu de touwtjes in handen hebben. Zij bepalen nu het lot van de overgebleven Judeërs.  Ze vragen Jeremia om een Woord van hun God, maar omdat het ze niet bevalt, vertrouwen ze Jeremia niet langer. Ze denken dat hij heult met de vijand. Maar Jeremia blijft trouw aan Gods opdracht. Ook al kost het hem alles….

©Elise G. Lengkeek

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.