Leesmenu 21 augustus

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 21 augustus.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 21 augustus

Voor wie is geluk weggelegd?

1 Alles heeft zijn uur en tijd,
alles in dit leven.
(…)
9 Wat bereik je met tobben en zwoegen? 10 Ik heb gemerkt dat God de mensen een zware en vermoeiende taak heeft opgelegd. 11 God heeft voor alles het juiste moment bepaald; wel heeft hij de mensen besef van tijd gegeven, maar ze zijn niet in staat om Gods doen en laten van het begin tot het eind te volgen. 12 Daarom lijkt het me het beste dat de mens vrolijk is en geniet van het leven. 13 Want als hij eet en drinkt en plezier heeft van zijn werk, is dat een geschenk van God.

Avondgebed Prediker 3 verzen 1 en 9-13

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel, (herziene editie 1996). © 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Geïnspireerd door koning Salomo

Het boek Prediker maakt volgens de Hebreeuwse canon deel uit van de Geschriften. De auteur is onbekend, maar het is zo goed als zeker dat hij  zich heeft laten inspireren door koning Salomo, geroemd vanwege zijn onvergelijkelijke wijsheid en rijkdom. Hij voert de Prediker op als personage om zijn boodschap te verwoorden.

De waarde van geluk

Zoals het boek Job het probleem van het onrechtvaardige lijden uiteenzet, gaat het boek Prediker in op de waarde van geluk. Prediker begint zijn proloog met een nogal pessimistisch klinkende stelling in Prediker 1: 2

 2 IJl en vluchtig, zonder zin, nutteloos is alles, zegt hij. Volkomen zinloos is het leven. 3 De mens zwoegt en tobt heel zijn leven lang, maar wat bereikt hij ermee?

Hij heeft – zo blijkt uit het vervolg van het boek – alles meegemaakt, alles gezien en beproeft om ten slotte vast te stellen dat het menselijk bestaan uiteindelijk leeg en teleurstellend is. En hopeloos vermoeiend. Neem het leven zoals het komt, want je ontsnapt toch niet aan je lot, is zijn advies. Toch blijft het daar niet bij. Er is een lichtpunt.

Voor wie is geluk weggelegd?

Prediker filosofeert in hoofdstuk 3 over de alles wat er plaatsvindt tussen tijd en eeuwigheid  Geluk is weggelegd voor wie Gods goedheid ervaart in het genieten van goede gaven, momenten van eeuwigheidswaarde en zich te verheugen in de eenvoud van het zijn zelf. Veel Oosterse godsdiensten omarmen deze zienswijze.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.