Leesmenu 21 juni

Ontrouw en berouw

Nauwelijks had Rechabeam zijn koninklijk gezag doen gelden en zijn positie versterkt, of hij en heel het volk legden de wet van de Heer naast zich neer. In het vijfde regeringsjaar van koning Rechabeam werd hun ontrouw gestraft.
(…)
Toen de Heer zag dat zij hun fouten hadden bekend, richtte hij zich tot Semaja: ‘Omdat zij ongelijk hebben bekend, zal ik hen niet vernietigen. Ik zal hen nog net laten ontsnappen. Ik ben niet zo kwaad op Jeruzalem dat ik ze helemaal aan Sisak zal uitleveren.
Toch zullen zij zich aan hem moeten onderwerpen. Dan zullen ze ervaren dat het een groot verschil is of ze mij dienen of aardse koningen.’

Morgengebed: 2 Kronieken 12 verzen 1-2 en  7-8

Leesmenu 21  juni – Ontrouw en berouw

Koning Salomo, de vader van koning Rechabeam, was Gods lieveling. Hij blonk uit in werkelijk alles. In wijsheid, rijkdom en bestuurskunde. Nog geen vijf jaar dood na zijn dood, heeft Rechabeam de bakens verzet: hij en het volk leggen Gods Wet naast zich neer. Ze hebben er geen zin in de God van hun voorvaders nog langer te dienen.

Gods liefde en geduld

God, hun helper en redder van oudsher, zoals we in het morgengebed lazen in Psalm 105, is diep gekrenkt. De straf kan niet uitblijven. We lezen hoe koning Sisak van Egypte zijn kans schoon ziet om met 1200 wagens, 60.000 ruiters en een enorme legermacht de vestingssteden van Juda in te nemen. Hij dringt zelfs door tot in Jeruzalem’.

Vanwege het berouw van Rechabeam houdt God de straf beperkt. Hij mag het leven behouden, maar hij moet buigen voor de macht van koning Sisak. God is lankmoedig en geduldig tegenover een mens die tot inzicht komt dat hij verkeerd gehandeld heeft. Het geheim van echte liefde zoals we God leren, wordt onthuld in 1 Korintiërs 13.

 

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.