Leesmenu 21 mei

Schoppen tegen het gezag

Iedereen moet zich aan de overheid onderwerpen. Want overheidsgezag is iets dat alleen maar bestaat bij de gratie van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld.

Romeinen 13 vers 1.

Leesmenu 21 mei – Schoppen tegen het gezag.  Wie heeft er nog een hoge pet op van politici, politie of van kerkelijke gezagsdragers (zoals ouderling, diaken, priester of zelfs de Paus. Wie gelooft nog in de onkreukbaarheid die bij de functie van gezagdrager hoort?

Dat Paulus de positie van gezagdragers aan de orde stelt in Romeinen 13 (Leesmenu bij het Nachtgebed), zet aan het denken. In het Bijbelboek Handelingen en in zijn brieven aan de christenen in landen rondom de Middellandse Zee  lezen we hoe hij zelf wordt vervolgd en mishandeld door heel wat gezagdragers.

Paulus en Jezus tegenover hun gezagdragers

Hoe kan Paulus vanuit de bittere ervaringen die hij keer op keer heeft opgedaan zo de nadruk leggen op die nederige houding van onderwerping? We zouden het beter begrijpen als hij zou schoppen tegen het gezag.

Naast zich vindt hij Jezus, die door het Sanhedrin, en door Pilatus en koning Herodes schuldeloos ter dood werd veroordeeld. Hij verdroeg hun bespotting. Hij verzette zich niet tegen hun aantijgingen toen zijn tijd gekomen was.

Betalen aan je meerdere wat je verschuldigd bent? 

Ook Hij schopte niet tegen het gezag. Hoewel Hij als geen ander weet wat voor vlees Hij in de kuip heeft als het om gezagsdragers gaat.  In Matteüs 20 vers 25 (Leesmenu Middaggebed) waarschuwt Hij zijn leerlingen zelfs voor wat ze doorgaans van overheden kunnen verwachten.

25 Maar Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat zij die volken besturen, over hen heersen en dat de leiders hun macht laten gelden.

Matteüs 20 vers 25

Bindend advies

Niettemin geeft Hij een bindend advies: ‘Geef aan de keizer wat de keizer toekomt, betaal de tollenaar de tol die hij vraagt en wees elkaar niets anders verschuldigd dan liefde en nog eens liefde.

Waarom? Alleen omdat de Heer van hemel en aarde, van koningen, keizers, overheden en machten dit gebiedt. Hij, de Rechter, die uiteindelijk de groten der aarde en de geringen, onaanzienlijken, vervolgden en verdrukten zal oordelen. De levenden en de doden.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.