Leesmenu 21 november

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 21 november.

Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.(Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan! )

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 21 november – Dagtekst

Centrum van de nieuwe wereld

3 Dan zal de Heer zelf tegen die volken strijden, zoals hij dat vroeger deed. 4 Als die dag aanbreekt, zal hij op de Olijfberg gaan staan, aan de oostkant van Jeruzalem. De berg zal middendoor splijten: de ene helft van de berg glijdt weg naar het noorden, de andere helft naar het zuiden. Zo zal een breed dal ontstaan, van oost naar west. 5 Dan zullen jullie je in veiligheid brengen. Jullie zullen wegvluchten door het dal tussen die beide berghelften, dat zich zal uitstrekken tot Asel. Net zoals jullie voorouders gevlucht zijn voor de aardbeving in de tijd van koning Uzzia van Juda. En de Heer, mijn God, zal verschijnen met al zijn heilige engelen.
6-7 Als die tijd aanbreekt, zal er geen kou meer zijn en geen vorst. Het daglicht zal niet onderbroken worden: wanneer het avond wordt, blijft het licht; er zal geen nacht meer zijn. Alleen de Heer weet wanneer dit zal gebeuren.
8 Als die tijd aanbreekt, zal er helder water uit Jeruzalem stromen. De ene helft stroomt naar de zee in het oosten, de andere helft naar de zee in het westen. In de droge en in de natte tijd zal de waterstroom er zijn.
9 De Heer zal koning zijn over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn, en zijn naam de enige naam. 10 Het hele land zal worden als een vlakte, van Geba in het noorden tot Rimmon in het zuiden. Jeruzalem blijft hoog uitsteken boven het omringende land. De stad blijft op dezelfde plaats, zij zal zich uitstrekken van de Benjaminpoort tot aan de vroegere Hoekpoort en van de Chananeltoren tot aan de koninklijke wijnkelder. 11 De bevolking kan er veilig wonen, niet langer bedreigd met vernietiging.

Avondgebed: Zacharia 14:3-11

Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 21 november.

<
©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm