Leesmenu 21 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 21 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 21 november – Dagtekst

Jeruzalem:centrum van de nieuwe wereld

3 Dan zal de Heer zelf tegen die volken strijden, zoals hij dat vroeger deed. 4 Als die dag aanbreekt, zal hij op de Olijfberg gaan staan, aan de oostkant van Jeruzalem. De berg zal middendoor splijten: de ene helft van de berg glijdt weg naar het noorden, de andere helft naar het zuiden. Zo zal een breed dal ontstaan, van oost naar west. 5 Dan zullen jullie je in veiligheid brengen. Jullie zullen wegvluchten door het dal tussen die beide berghelften, dat zich zal uitstrekken tot Asel. Net zoals jullie voorouders gevlucht zijn voor de aardbeving in de tijd van koning Uzzia van Juda. En de Heer, mijn God, zal verschijnen met al zijn heilige engelen.
6-7 Als die tijd aanbreekt, zal er geen kou meer zijn en geen vorst. Het daglicht zal niet onderbroken worden: wanneer het avond wordt, blijft het licht; er zal geen nacht meer zijn. Alleen de Heer weet wanneer dit zal gebeuren.
8 Als die tijd aanbreekt, zal er helder water uit Jeruzalem stromen. De ene helft stroomt naar de zee in het oosten, de andere helft naar de zee in het westen. In de droge en in de natte tijd zal de waterstroom er zijn.
9 De Heer zal koning zijn over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn, en zijn naam de enige naam. 10 Het hele land zal worden als een vlakte, van Geba in het noorden tot Rimmon in het zuiden. Jeruzalem blijft hoog uitsteken boven het omringende land. De stad blijft op dezelfde plaats, zij zal zich uitstrekken van de Benjaminpoort tot aan de vroegere Hoekpoort en van de Chananeltoren tot aan de koninklijke wijnkelder. 11 De bevolking kan er veilig wonen, niet langer bedreigd met vernietiging.

Avondgebed: Zacharia 14:3-11

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting. 

Profetie over de eindtijd

Het boek Zacharia eindigt met een rofetie over hoe het zal gaan in de eindtijd, wanneer de wereld zich aaneen sluit om de strijd aan te binden tegen Jeruzalem. Het dreigt één grote triomftocht te worden van het kwaad, van de antichrist. De antichrist is een groep of persoon die zich verheft als plaatsvervanger van Christus, om de mensheid heil en geluk te beloven. Maar op het hoogtepunt van die strijd, wanneer alle hoop voor Gods kinderen vervlogen lijkt, grijpt God zelf in, Hij komt terug.

Niemand dan de Heer weet wanneer

Wanneer die dag aanbreekt, weet de Heer alleen. Maar hij ligt vast een tip op van de sluier: Zacharia profeteert dat God eerst Juda zal bevrijden, om daarna de Judeërs in te zetten bij de bevrijding van Jeruzalem. Vergelijk Zacharia eens met Daniel 7:21. 2 Tessalonicenzen2:9-12 en Openbaring 13:7 , 20:7-9. Voor het zover is, zal iedereen zijn leven van alle dag leven, met wat op dat moment belangrijk is om na te streven.

Jeruzalem: centrum van de nieuwe wereld 

En dan ineens breekt de dag van het oordeel aan. De dag dat God de scheiding defintief maakt tussen wie hem liefheeft en wie hem haat. Dan zal hij verschijnen. En  zoals de bliksem van oost en naar west de hemel zichtbaar doet splijten, zo zal, de Heer met zijn engelenmacht voor het oog van heel de wereld terugkomen en zijn voeten planten op de Olijfberg in Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten en een plaats van executie worden.

Vanaf die dag is Jeruzalem het centrum van de wereld; een stad op een berg waaruit bronnen van levend water ontspringen,  Wat er ook gebeurd, hoe het ook zal gaan…

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter